Fortis Bank - Kredyt Hipoteczny
KREDYT HIPOTECZNY W FORTIS BANKU 1. WSTĘP IPRZEZNACZENIE KREDYTU

W Fortis Bank mamy do dyspozycjikilka opcji kredytów hipotecznych, w zależności od ich przeznaczenia:

1. Na zakup nowego domu lub mieszkania,z możliwością przeznaczenia na:

 • zakup budowanej nieruchomości od inwestora zastępczego,

 • budowa domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę,

 • przebudowa/rozbudowa/nadbudowa nieruchomości przez Kredytobiorcę,

 • zakup działki budowlanej wraz z rozpoczętą inwestycją oraz dokończenie budowy domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę,

 • remont (modernizacja), wykończenie nieruchomości wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane

 • adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,

 • nabycie ekspektatywy prawa własności nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej,

 • nabycie wierzytelności wynikającej z umowy o budowę nieruchomości zawartej pomiędzy osobą trzecią a deweloperem

Dodatkowo Fortis Bank umożliwiasfinansowanie kredytem:

 • kosztów pomieszczeń przynależnych (garaż, miejsce postojowe, piwnica)

 • innych celów nie związanych bezpośrednio z kredytowaną nieruchomością (maksymalnie 25% kwoty kredytu) tj.:

  • spłata innych zobowiązań/kredytów konsumpcyjnych Kredytobiorcy

  • dowolny cel konsumpcyjny

2. Na zakup używanego domu lub mieszkania,z możliwością przeznaczenia na:

 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym,
 • zakup na rynku pierwotnym od Inwestora zastępczego wybudowanej nieruchomości,
 • zamiana posiadanej nieruchomości na inną nieruchomość,
 • remont (modernizacja), wykończenie nieruchomości,
 • przekształcenie lokatorskiego prawa do nieruchomości w prawo odrębnej własności,
 • przekształcenie lokatorskiego prawa do nieruchomości w spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości,
 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym bezpośrednio od Spółdzielni mieszkaniowej,
 • spłatę kredytu/pożyczki przeznaczonego na cel mieszkaniowe,
 • wykup nieruchomości,

Dodatkowo Bank umożliwia sfinansowanie kredytem:

 • kosztów pomieszczeń przynależnych (garaż, miejsce postojowe, piwnica)
 • innych celów nie związanych bezpośrednio z kredytowaną nieruchomością (maksymalnie 25% kwoty kredytu) tj.:
  • spłata innych zobowiązań/kredytów konsumpcyjnych Kredytobiorcy
  • dowolny cel konsumpcyjny

3. Na budowę domu, z możliwościąprzeznaczenia na:

 • zakup budowanej nieruchomości od inwestora zastępczego,
 • budowa domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę,
 • przebudowa/rozbudowa/nadbudowa nieruchomości przez Kredytobiorcę,
 • zakup działki budowlanej wraz z rozpoczętą inwestycją oraz dokończenie budowy domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę,
 • remont (modernizacja), wykończenie nieruchomości wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane
 • adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • nabycie ekspektatywy prawa własności nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej,
 • nabycie wierzytelności wynikającej z umowy o budowę nieruchomości zawartej pomiędzy osobą trzecią a deweloperem

Dodatkowo Fortis Bank umożliwia sfinansowaniekredytem:

 • kosztów pomieszczeń przynależnych (garaż, miejsce postojowe, piwnica)
 • innych celów nie związanych bezpośrednio z kredytowaną nieruchomością (maksymalnie 25% kwoty kredytu) tj.:
  • spłata innych zobowiązań/kredytów konsumpcyjnych Kredytobiorcy
  • dowolny cel konsumpcyjny

4. Na kupno działki, zmożliwością przeznaczenia na:

 • zakup budowanej nieruchomości od inwestora zastępczego,
 • budowa domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę,
 • przebudowa/rozbudowa/nadbudowa nieruchomości przez Kredytobiorcę,
 • zakup działki budowlanej wraz z rozpoczętą inwestycją oraz dokończenie budowy domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę,
 • remont (modernizacja), wykończenie nieruchomości wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane
 • adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • nabycie ekspektatywy prawa własności nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej,
 • nabycie wierzytelności wynikającej z umowy o budowę nieruchomości zawartej pomiędzy osobą trzecią a deweloperem

Dodatkowo Fortis Bank umożliwia sfinansowaniekredytem:

 • kosztów pomieszczeń przynależnych (garaż, miejsce postojowe, piwnica)
 • innych celów nie związanych bezpośrednio z kredytowaną nieruchomością (maksymalnie 25% kwoty kredytu) tj.:
  • spłata innych zobowiązań/kredytów konsumpcyjnych Kredytobiorcy
  • dowolny cel konsumpcyjny

 

5. Na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w innymbanku, z możliwością przeznaczeniana:

 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym,
 • zakup na rynku pierwotnym od Inwestora zastępczego wybudowanej nieruchomości,
 • zamiana posiadanej nieruchomości na inną nieruchomość,
 • remont (modernizacja), wykończenie nieruchomości,
 • przekształcenie lokatorskiego prawa do nieruchomości w prawo odrębnej własności,
 • przekształcenie lokatorskiego prawa do nieruchomości w spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości,
 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym bezpośrednio od Spółdzielni mieszkaniowej,
 • spłatę kredytu/pożyczki przeznaczonego na cel mieszkaniowe,
 • wykup nieruchomości,

Dodatkowo Bank umożliwia sfinansowanie kredytem:

 • kosztów pomieszczeń przynależnych (garaż, miejsce postojowe, piwnica)
 • innych celów nie związanych bezpośrednio z kredytowaną nieruchomością (maksymalnie 25% kwoty kredytu) tj.:
  • spłata innych zobowiązań/kredytów konsumpcyjnych Kredytobiorcy
  • dowolny cel konsumpcyjny

   2. WYSOKOŚĆKREDYTU

Uzależniona jest od przeznaczeniakredytu oraz od zdolności kredytowej Kredytobiorców. Minimalna wysokośćkredytu wynosi 30.000,-PLN (albo równowartość w CHF/EUR) zaś maksymalna możewynosić:

Wysokość kredytu uzależniona jest od przeznaczenia kredytu, zdolnościkredytowej Kredytobiorców oraz ceny/wartości kredytowanej nieruchomości iwynosi:

 • do 100% - kredyt na:
  • zakup/zamianę nieruchomości na rynku wtórnym
  • zakup na rynku pierwotnym od inwestora zastępczego wybudowanej nieruchomości
  • budowę/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę
  • zakup nieruchomości na rynku wtórnym bezpośrednio od spółdzielni mieszkaniowej
  • kredyt na zakup działki budowlanej wraz z rozpoczętą inwestycją oraz dokończenie budowy domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę
  • zwrot udokumentowanych poniesionych przez Kredytobiorcę kosztów na zakup/budowę/wykończenie/remont posiadanej nieruchomości poniesionych w ciągu 24 miesięcy
  • spłatę kredytu/pożyczki przeznaczonego na cel mieszkaniowe
  • nabycie ekspektatywy prawa własności nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej
  • nabycie wierzytelności wynikającej z umowy o budowę nieruchomości zawartej pomiędzy osobą trzecią a deweloperem
 •     do 80% - kredyt na remont (modernizację), nieruchomości
 •     do 75% - kredyt udzielany na podstawie oświadczenia o możliwości spłaty dla zawodów zaufania publicznego i osób publicznych.

 3. OKRESKREDYTOWANIA, SPŁATA KREDYTU

1. Kredyt można zaciągnąćnawet na

 • 35 lat - w przypadku kredytu spłacanego w kapitałowo-odsetkowych ratach malejących i ratach kapitałowo-odsetkowych równych z wniesionym przez Kredytobiorcę wymaganym wkładem własnym. (poza wyżej wymienionymi).
 • 30 lat - w przypadku kredytu spłacanego w kapitałowo-odsetkowych ratach równych (poza wyżej wymienionymi) kredyty udzielane z ubezpieczeniem wkładu własnego.
 • 15 lat - w przypadku kredytów przeznaczonych na remont nie wymagający pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane
 • 7 lat - w przypadku kredytów przeznaczonych jedynie na zakup działki budowlanej

Bank daje możliwośćskorzystania z okresu karencji w spłacie kapitału (wówczas uiszczasię tylko odsetki od kwoty kredytu) na okres do 24 miesięcy (włącznie).

2. Kredytobiorca może wybraćspośród dwóch metod spłaty:

 • w ratach kapitałowo-odsetkowych malejących, gdzie kapitał rozłożony jest na równe miesięczne raty,
 • w ratach kapitałowo-odsetkowych równych, gdzie co miesiąc spłaca się taką samą kwotę.

Bank umożliwia w całymokresie spłaty kredytu bez ograniczeń zmianę sposobu spłaty kredytu z ratmalejących na równe i odwrotnie.4. ZALETYKREDYTU W FORTIS BANK


atrakcyjne oprocentowanie: już od 2,64% w CHF i od 5,06% w PLN

możliwość negocjowania oprocentowania dla kredytów w EUR o wartości min. 300 000 PLN,

0 PLN za rozpatrzenie wniosku,
0% prowizji za udzielenie kredytu*,
0% prowizji za przedterminową częściową lub całkowitą spłatę*,
0% prowizji za podwyższenie kwoty kredytu,
rata spłaty dla kredytu w CHF już od 52,88 CHF, w PLN już od 168,37 PLN, w EUR już od 37,74 EUR,
długi okres kredytowania - do 35  lat,
finansowanie do 100% wartości nieruchomości
wakacje kredytowe - zawieszenie spłat raz w roku na okres do 3 mies. bez dodatkowych formalności,
kwota kredytu już od 30 000 PLN, 
możliwość przeznaczenia do 25% kwoty kredytu na dowolnie wybrany cel (spłata innych kredytów, dowolny cel konsumpcyjny), 
wypłata i spłata kredytu w CHF/EUR w walucie kredytu lub w PLN - wybór należy do kredytobiorcy, 
możliwość wielokrotnej zmiany waluty, 
możliwość rozliczenia 33% kwoty kredytu za pomocą oświadczenia kredytobiorcy.5.OPROCENTOWANIE KREDYTU

 Kalkulator kredytowy


kredyt do wartości nieruchomości1

do 200.000,- PLN

powyżej 200.000,- PLN (włącznie)

kredyt w PLN

0%-30%

5,86% 5,36%

30%-50%

50%-70%

70%-100%

kredyt w CHF

0%-30%

3,69% 2,99%

30%-50%

50%-70%

70%-100%

Kredyt w EUR

kredyt do wartości nieruchomości1

do 150.000,- PLN

od 150.000,-PLN (włącznie)

0%-30%

4,89% 4,84%

30%-50%

4,99% 4,94%

50%-70%

5,39% 5,34%

70%-100%

5,64% 5,59%

1 dlakredytów budowlano-hipotecznych w okresie karencji oprocentowanie wyższe o0,25 punktu procentowego.

Rzeczywista roczna stopaoprocentowania dla kredytu w wysokości 200 000 PLN, przy wkładzie własnymKredytobiorcy 10%, spłacanego w 120 miesięcznych ratach malejących wynosi 5,90%.6. TABELA OPŁATI PROWIZJI


Dotyczy wniosków o kredyt złożonych po 20.03.2006 r.

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

bez opłat

Prowizja za udzielenie kredytu*

0%

Prowizja za przedterminową spłatę kredytu*

0%

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

0%

Prowizja za zmianę waluty (od salda kredytowego na dzień zmiany waluty)
- z CHF/EUR na PLN
- w pozostałych przypadkach


0%
0,50%

Opłata za przegląd księgi wieczystej

200,00 PLN

Opłata za wystawienie dokumentu na życzenie Kredytobiorcy (za każdy pojedynczy dokument)

60,00 PLN

Opłata za pozostałe zmiany warunków umowy

200,00 PLN

* Prowizja za udzielenie kredytu wwysokości 0% dotyczy kredytów, w przypadku których łączna kwota nadpłat wokresie pierwszych 3 lat trwania kredytu nie przekroczy 15% wartości kwotykredytu. W przypadku, gdy łączna kwota nadpłat w okresie pierwszych 3 lattrwania kredytu przekroczy 15% kwoty przyznanego kredytu lub w przypadku całkowitejspłaty kredytu w tym okresie, prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,50% kwoty kredytu.