ING Bank Śląski
Dane podstawowe

Skrót: ING Bank Śląski
Nazwa: ING Bank Śląski SA
Adres: ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
woj. Śląskie
Polska

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 105
Numer centrali: 10500002
Kod SWIFT banku: INGBPLPW
Prezes: Brunon Bartkiewicz
Rok utworzenia: 1991
Liczba placówek: 350
Liczba bankomatów: 518
Akcjonariat: ING Bank NV - 82,81%
Emerging Markets Growth Fund - 5,43%
Strategiczny akcjonariusz: ING Bank NV
Status: Spółka akcyjna, od 1994 r. notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Suma bilansowa (w tys. zł): 30.06.2001 - 19.779,4 mln PLN
Kapitał własny (w tys. zł): 30.06.2001 - 1.743,1 mln PLN
Wynik finansowy netto (w tys. zł): Zysk netto - 97,1 mln zł
Współczynnik wypłacalności: 9,5 %
Charakterystyka: Rozszerzając sieć placówek STAREO (Standard Retail Outlet) bank dynamicznie rozwija działalność detaliczną, natomiast poprzez centra bankowości korporacyjnej (CBI) - świadczy usługi dla biznesu.Bogatą ofertę BSK SA tworzą m.in. produkty grupy kapitałowej ING (np. fundusze inwestycyjne ING, polisy na życie Nationale Nederlanden, ubezpieczenia w ramach II filaru nowego systemu emerytalnego).

Kontakt

Email: mampytanie@ingbank.pl
Fax: (032) 357 70 00
Infolinia: 0 800 65 66 66
Telefon: (032) 357 70 00
WWW: www.ing.pl

Oferta Banku

mBankKONTO OSOBISTE W ING Banku Śląskim

 

 • pełny dostęp do pieniędzy poprzez sieć oddziałów, Internet lub telefon
 • bezpłatne złożenie, zmiana i realizacja stałych zleceń płatniczych i polecenia zapłaty
 • bezpłatne wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego oraz z bankomatów sieci Euronet
 • bezpłatnie wydawane debetowe karty płatnicze: VISA Electron i Maestro
 • Otwarte Konto Oszczędnościowe - idealny sposób na oszczędzanie

mBankKONTO INTERNETOWE DIRECT W ING Banku Śląskim

 

 • pełny dostęp do pieniędzy poprzez Internet i telefon, szeroką sieć bankomatów i w razie potrzeby sieć oddziałów
 • 0 zł za prowadzenie
 • 0 zł za przelewy przez Internet i telefon
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego i Euronet - to co piąty bezpłatny bankomat w Polsce

mBankKONTO STUDENT W ING Banku Śląskim

 

 • pełny dostęp do pieniędzy poprzez sieć oddziałów, Internet lub telefon
 • bezpłatne złożenie, zmiana i realizacja stałych zleceń płatniczych i polecenia zapłaty
 • bezpłatne wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego oraz z bankomatów sieci Euronet
 • bezpłatnie wydawane debetowe karty płatnicze: VISA Electron i Maestro
 • Otwarte Konto Oszczędnościowe - idealny sposób na oszczędzanie

mBankKONTO DLA FIRM W ING BŚ

 • wygodne i szybkie transakcje przez system bankowości internetowej - ING BankOnline oraz HaloŚląski
 • szybki i bezpieczny dostęp do gotówki dzięki rozległej sieci oddziałów i bankomatów
 • dostęp do wielu produktów bankowych-oszczędnościowych i kredytowych, kart bankowych
 • tanie przelewy elektroniczne do innych banków
 • otwarcie KONTA przez Internet lub telefon

 

Wstęp

ing

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta. Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Historia

11 kwietnia 1988

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Banku Śląskiego w Katowicach.

1 lutego 1989

Bank Śląski w Katowicach rozpoczyna działalność.

18 października 1991

Przekształcenie Banku Śląskiego z banku państwowego w spółkę akcyjną (100% własność Skarbu Państwa).

3 września 1993

Komisja Papierów Wartościowych wyraża zgodę na wprowadzenie akcji Banku Śląskiego S.A. do publicznego obrotu.

13 stycznia 1994

ING nabywa 2,4 mln. akcji Banku, co stanowi 25,9% kapitału akcyjnego.

25 stycznia 1994

Akcje BSK S.A. notowane są po raz pierwszy na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych uzyskując rekordową cenę 675 zł.

18 lipca 1996

ING kupuje 671.184 akcje

24 lipca 1996

ING kupuje 1.937.000 akcji, stając się posiadaczem 54,08% kapitału akcyjnego, W dniu 31.12.1998 ING Bank N.V. był posiadaczem 54,98% kapitału akcyjnego.

09 marzec 2001

Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji BSK S.A. przez ING Bank N.V.

23 kwiecień 2001

Zakończenie wezwania, w wyniku którego ING Bank N.V. kupuje dodatkowo 1.365.782 akcji. Udział ING wynosi 74,73%.ogólnej liczby akcji BSK S.A. i tyleż samo procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

18 czerwiec 2001

ING Bank N.V. kupuje 34.817 akcji Banku Śląskiego S.A. W wyniku nabycia ING Bank N.V. posiada 6.979.212 akcji co daje ING Bank N.V. tyleż samo głosów na WZA BSK SA oraz stanowi 75,37% ogólnej liczby akcji BSK SA i tyleż samo procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

28 czerwiec 2001

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Śląskiego zostały podjęte uchwały o nowej emisji akcji w celu przeprowadzenia przejęcia przez Bank Śląski oddziału ING Bank N.V. w Warszawie. W wyniku realizacji procesu połączenia zostanie wyemitowane 3 750 000 akcji na okaziciela serii B za raport w postaci oddziału ING Bank N.V. w Warszawie. Nowa emisja akcji zostanie w całości objęta przez ING Bank N.V.

1 sierpnia 2001

W wyniku transakcji giełdowych ING Bank N.V. posiada 82,81% liczby akcji i tyleż samo procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

20 sierpnia 2001

ING Bank N.V. złożył w DM BSK S.A. zapis na akcje serii "B" w liczbie 3 750 000 o wartości nominalnej 10 zł każda i cenie emisyjnej 265 zł. Zapis stanowi przyjęcie oferty nabycia akcji tej emisji.

22 sierpnia 2001

Zakończenie subskybcji i dokonanie przydziału akcji serii "B" Banku Śląskiego S.A. W związku z podjęciem na WZA BSK, 28 czerwca 2001 roku, uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, całą emisję obejmie ING Bank N.V. w drodze subsrybcji prywatnej, w następstwie złożonego 20 sierpnia zapisu, w zamian za wkład niepieniężny w postaci oddziału ING w Warszawie.

6 września 2001

Bank Śląski będąc członkiem Grupy ING i realizując jej strategię rozpoczyna działalność pod nowym szyldem ING Bank Śląski S.A.

17 września 2001

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału akcyjnego ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna na kwotę 37.500.000 zł. Po podwyższeniu kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego S.A. wynosi 130.100.000 zł i dzieli się na 13.010.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja. ING Bank N.V. posiada aktualnie 11.418.641 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. co stanowi 87,77% kapitału akcyjnego i tyleż samo procent ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

1 października 2001

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna podpisał z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie (ING Bank N.V.) umowę wniesienia aportem przedsiębiorstwa ING Bank N.V. Oddział w Warszawie do ING Banku Śląskiego S.A. jako pokrycie akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym. ING Bank N.V. wniósł Przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny na pokrycie objętych przez siebie w podwyższonym kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. 3.750.000 Akcji serii "B" o wartości nominalnej 10,00 zł każda i cenie emisyjnej 265,00 zł.

Zarząd

Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Ian Clyne Wiceprezes Zarządu Banku
Grzegorz Cywiński Wiceprezes Zarządu Banku
Don Koch Wiceprezes Zarządu Banku
Michał Szczurek Wiceprezes Zarządu Banku
Ben van de Vrie Wiceprezes Zarządu Banku
Maciej Węgrzyński

Wiceprezes Zarządu Banku