ING Bank Śląski - Konto Osobiste z Lwem

 

KONTO Z LWEM Standard może być również prowadzone dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Jeżeli przedstawiciel ustawowy będzie posiadaczem KONTA Komfort - KONTO małoletniego będzie zwolnione z opłaty za prowadzenie rachunku 


1. WSTĘP

ING BANK ŚLĄSKI
posiada w swojej ofercie 3 typy kont osobistych oraz jedno konto młodzieżowe
dla Studentów. Oferta ta obejmuje konta:

 • KONTO Z LWEM Standard (To podstawowe KONTO w ofercie, które zaspakaja wszystkie potrzeby finansowe, daje dostęp do pieniędzy z dowolnego miejsca i możliwość dokonywania płatności poprzez przelewy, stałe zlecenie i polecenie zapłaty.)

 • KONTO Z LWEM Komfort (To KONTO dla bardziej aktywnych Klientów, którzy mają większe wymagania odnośnie oferty bankowej i często korzystają z kanałów elektronicznych (Internet, telefon, bankomaty.)

 • KONTO VIP (Z myślą o potrzebach szczególnie wymagających Klientów, stworzyliśmy KONTO VIP. Jest ono podstawowym elementem ekskluzywnej oferty Bankowości Prywatnej.) 


2. WPŁATY PIENIĘDZY

Wpłaty pieniędzy można dokonać poprze:

 • wpłate w oddziale banku

 • wpłate na poczcie, przekazem pocztowym

 • przelewając pieniądze z innego rachunku 

 • poprzez zlecenie przelewów wynagrodzenia od pracodawcy


3. WYPŁATA I PRZELEWY PIENIĘDZY

W ramach konta w ING mamy dostęp do bezpłatnych wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego, a za symboliczną złotówkę z bankomatów sieci Euronet oraz do bezpłatne przelewy z KONTA przez Internet oraz telefon w ramach automatycznego serwisu HaloŚląski. Konto z Lwem umożliwia również bezpłatne złożenie, zmiana i realizacja stałych zleceń płatniczych i polecenia zapłaty na rachunki w ING Banku Śląskim.


4. PAKIET SMS

Pakiet SMS to usługa dla posiadaczy KONT Z LWEM, która umożliwi Ci otrzymywanie dowolnej liczby wiadomości wysyłanych przez Bank w formie wiadomości SMS. Dzięki niej już po paru sekundach możesz otrzymać np. informację o wypłacie, która wpłynęła na Twoje KONTO.

Pakiet SMS pozwoli Ci: 
1. Otrzymywać automatycznie wysyłane przez Bank powiadomienia o:
- wszystkich transakcjach/zmianach na rachunku - wpłatach i wypłatach z rachunku
- płatnościach dokonanych kartami VISA Electron i Maestro (np. w sklepie lub restauracji) i wypłatach tymi kartami z bankomatu
- niezrealizowaniu stałego zlecenia 

Powiadomienia są wysyłane bez potrzeby zamawiania ich przez Ciebie. 

2. Zamawiać informacje dodatkowe o: 
- saldzie rachunku
- ostatnich transakcjach wykonanych na rachunku 
- transakcjach wykonanych na rachunku w bieżącym lub wskazanym przez siebie dniu


5. ING BANKONLINE

To bezpośredni szybki dostęp do KONTA poprzez Internet. ING BankOnLine pozwoli bezpłatnie przez 24 godziny na dobę:

 • uzyskiwać informacje o saldzie i historii posiadanych rachunków

 • dokonywać przelewów 

 • składać i modyfikować stałe zlecenia 

 • zakładać Otwarte Konto Oszczędnościowe i lokaty terminowe

 • spłacać swoją kartę kredytową

 • obsługiwać fundusze inwestycyjne ING

 • drukować potwierdzenia wykonanych transakcji

  POBIERZ INSTRUKCJE ING BANK ONLINE


6. KARTY 

Do konta w ING Bank Śląski wydawane są karty:

 • VISA Electron

 • Maestro

ING Bank Śląski oferuje tzw. Moją Kartę ING  oferta ta umożliwia stworzenie własnej niepowtarzalnej karty


Rodzaj KONTA

Student

Standard

Komfort

VIP

Limit zadłużenia (wraz z otwarciem KONTA)**

2 krotność dochodów netto 2 krotność dochodów netto 2 krotność dochodów netto 2 krotność dochodów netto
Obsługa przez:
internet
telefon

tak7
tak7


tak6
tak6


tak
tak

tak
tak

Karty płatnicze
Maestro Visa Electron
 
Maestro Visa Electron
 
Maestro Visa Electron
 

Maestro

Visa Electron
 
Opłata za wypłatę z bankomatów ING Banku Śląskiego bez opłat bez opłat bez opłat

bez opłat

Opłata za wypłatę z bankomatów sieci Euronet za pomocą kart debetowych (Visa Electron i Maestro) 1 zł 1 zł bez opłat

bez opłat

Opłata za wypłatę z bankomatów innych banków za pomocą kart debetowych (Visa Electron i Maestro) 5 zł 5 zł bez opłat 

bez opłat

Opłata za przelewy
na rachunki w ING Banku Śląskim
oddział***
internet
telefon*
za pośrednictwem Doradcy ds. Bankowości Prywatnej

1,00 zł
bez opłat
 
bez opłat 
nie dotyczy
 

1,00 zł
bez opłat
bez opłat
nie dotyczy
 
1,00 zł
bez opłat
bez opłat
nie dotyczy
 

bez opłat
bez opłat
bez opłat
5 zł
 

Opłata za przelewy
na rachunki w innych bankach
oddział***
internet
telefon*
za pośrednictwem Doradcy ds. Bankowości Prywatnej

4,00 zł
bez opłat1
bez opłat1
nie dotyczy
 

4,00 zł
bez opłat1
bez opłat1
nie dotyczy
 

4,00 zł
bez opłat
bez opłat
nie dotyczy
 

bez opłat
bez opłat
bez opłat
5 zł
 

Ochrona ubezpieczeniowa ING NN (bezpłatne) nie nie tak tak
Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa ING NN (odpłatna) tak tak tak tak
Opłata za prowadzenie

0 zł

   bez opłaty3/6 zł promocja2 

15 zł promocja2 bez opłat/ 80 zł4 promocja5

 

A
Jak można otworzyć KONTO Student, Standard, Komfort?


                          

przez internet    w oddziale    telefonicznie

Jak można otworzyć KONTO VIP? Za pośrednictwem Doradcy ds. Bankowości Prywatnej


* dotyczy tylko serwisu automatycznego HaloŚląski

** wraz z otwarciem KONTA Z LWEM Student, Standard, Komfort, VIP limit zdałużenia przyznawany jest maksymalnie do 2 krotności dochodów netto, po 6 miesiącach posiadania KONTA limit przyznawany jest w zależności od zdolności kredytowej  

*** dotyczy przelewów realizowanych bez wydania na stanowisku Obsługi Klienta w Oddziale potwierdzenia przyjęcia dyspozycji przelewu do realizacji

1 brak opłat obowiązuje do 28.12.2007r. 

2 promocja - dla rachunków otwieranych od dnia 29.04.2006 r. opłata za prowadzenie rachunku wynosi 50% opłaty obowiązującej dla KONTA. Opłata w cenie promocyjnej pobierana jest przez następujący okres prowadzenia rachunku: miesiąc, w którym rachunek otwarto oraz przez 3 kolejne miesiące. Promocja obejmuje nowych klientów, nie posiadających dotychczas w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych. Promocja dotyczy wyłącznie jednego rachunku. 

3 bez opłat - prowadzenie KONTA Standard otwartego do 30 września 2006r. dla osoby małoletniej, której przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny lub kurator) posiada KONTO Komfort lub KONTO VIP

4 bez opłat - dla Klientów posiadających aktywa w Banku w wysokości, co najmniej 200 000 zł lub ich równowartość w walucie wymienialnej, opłata 80 zł - dla pozostałych Klientów

5 promocja - od Klientów którzy otworzyli KONTO VIP/ przekształcili inne dostępne w ofercie KONTO z LWEM na KONTO VIP nie pobiera się 2 kolejnych opłat za prowadzenie rachunku

6 nie dotyczy rachunków otwartych do 30 września 2006r. dla osób małoletnich do 13 roku życia oraz rachunków prowadzonych dla osób ubezwłasnowolnionych

7 nie dotyczy rachunków prowadzonych dla osób małoletnich do 13 roku życia


7. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Pobierz Tabelę Opłat i Prowizji (PDF)