Zmiana oprocentowania produktów oszczędnościowych w USD
ING Bank Śląski podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania Otwartego Konta Oszczędnościowego prowadzonego w USD o 1,00 pkt. proc. oraz oprocentowania lokat terminowych w USD na 12 i 24 miesiące o 0,50 pkt. proc. Nowe stawki oferty dla klientów indywidualnych i małych firm obowiązują od 12 stycznia 2009.

Nie nastąpiła zmiana oprocentowania Otwartego Konto Oszczędnościowego prowadzonego w PLN (od 5% do 5,25%), EUR (2%) oraz GBP (3%), Otwartego Konto Oszczędnościowego Direct prowadzonego w PLN (od 4% do 7,20%), jak również lokat terminowych prowadzonych w PLN (od 4,75% do 7,50%), EUR od 2,25% do 2,50%) oraz GBP (od 1,80% do 2,00%).