Zmiana oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF i PLN
Z dniem 19 października 2007 MultiBank podwyższa wysokość oprocentowania kredytów celowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, indeksowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF) o 0,25 pkt. procentowego oraz oprocentowania kredytów celowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie w złotówkach (PLN) o 0,75 pkt.

Zmiana nie dotyczy zawartych umów kredytowych, w których oprocentowanie oparte jest na zasadzie stawka bazowa LIBOR3M/WIBOR3M + stała marża.

Jednocześnie Bank ustala najniższe oprocentowanie na poziomie 3,4% w CHF oraz 5,4% w PLN.

Zmiany są efektem dynamicznego wzrostu stopy referencyjnej LIBOR3M dla CHF oraz wzrostu WIBOR 3M dla PLN determinujących wyznaczanie poziomu oprocentowania dla wszystkich kredytów indeksowanych kursem CHF w MultiBanku.Tags: