Xelion wyznacza standardy doradztwa finansowego
Kolejna grupa Doradców Finansowych Xelion rozpoczęła szkolenie w ramach programu przygotowanego przez The European Financial Planning Association. EFPA wypracowała europejski standard w zakresie wymaganych kwalifikacji doradców finansowych, który zyskał uznanie przedstawicieli Komisji Europejskiej jako ważny w procesie implementacji Dyrektywy MiFID. Xelion jest jedyną firmą doradztwa finansowego w Polsce, której doradcy uzyskali certyfikaty European Financial Advisor (EFA).

Xelion jako firma doradztwa finansowego w segmencie zarządzania majątkiem osób zamożnych dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług na europejskim poziomie. Wyprzedzamy w tym zakresie rynek, który nie wymaga certyfikowania doradców finansowych. Inwestujemy w rozwój kompetencji naszych doradców, zapewniając im zdobywanie wiedzy w ramach programu akredytowanego przez szanowaną europejską instytucję. W ten sposób Xelion uczestniczy we wprowadzaniu do Polski europejskich standardów – mówi Marek Winicjusz Rybiec, Członek Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi.

Od powstania The European Financial Planning Association (EFPA) w 2000 roku, certyfikat uzyskało do tej pory 15 000 doradców finansowych w całej Europie. Każdego roku liczba ta powiększa się o kolejne 3000 doradców. W Polsce certyfikaty na poziomie europejskim uzyskali dotychczas tylko doradcy finansowi Xelion.
W Polsce EFPA realizuje międzynarodowy program szkoleń i egzaminy we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do roli profesjonalnego doradcy finansowego, legitymującego się Europejskim Certyfikatem Doradcy Finansowego EFA, uznawanym przez Unię Europejską.

Program szkolenia obejmuje kluczowe aspekty standardu usługi zarządzania finansami osobistymi, do których należy analiza sytuacji i potrzeb Klienta na wszystkich etapach życia, zbadanie profilu ryzyka Klienta, ustalenie horyzontu inwestycyjnego, zaproponowanie adekwatnych wariantów planów inwestycyjnych, monitorowanie realizacji planu i jego modyfikowanie zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją Klienta.
Doradcy w czasie szkolenia poszerzają swoją wiedzę m.in. z zakresu zarządzania portfelem, planowania emerytalnego, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych oraz wybranych kategorii inwestycji. W trakcie szkolenia są prowadzone również warsztaty praktyczne oraz studia przypadku.

Szkolenie certyfikacyjne EFPA okazało się przełomowym momentem w mojej pracy doradcy. Dzięki zdobytej wiedzy znacznie poszerzył się zakres mojego postrzegania rynku finansowego, co wpłynęło na sposób konstruowania planów finansowych dla Klientów. Podczas rozmów, Klienci odbierają mnie jako profesjonalnego partnera w biznesie. Szkolenie wzbogaciło moje kompetencje w sferze finansów, a uzyskany certyfikat potwierdza, że posiadam odpowiednią wiedzę - mówi Gaweł Krawiec, Doradca Finansowy Xelion, Certyfikowany Europejski Doradca Finansowy EFA.

Szkolenie potrwa 5 miesięcy i zakończy się sesją egzaminacyjną w maju. Doradcy zdający egzamin certyfikujący EFA muszą wykazać się kompleksową wiedzą z zakresu rynków usług finansowych oraz praktyczną umiejętnością przygotowania rozwiązania finansowego dla klienta indywidualnego. Tylko osoby, które zdadzą egzamin końcowy otrzymają certyfikat EFA i dołączą do ekskluzywnej grupy certyfikowanych doradców finansowych w Europie. Certyfikat EFA przyznawany jest wyłącznie praktykującym Doradcom Finansowym.

***

The €uropean Financial Planning Association (€FPA) to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Istnieje od 2000 r. Opracowała i rozwija wymogi kompetencyjne europejskiej certyfikacji €FA (€uropean Financial Advisor), wyznaczając standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców finansowych w Europie.
http://www.efpa-europe.org/

Warszawski Instytut Bankowości od 1992 roku służy bankom i instytucjom finansowym w zakresie projektów szkoleniowych. WIB jest oficjalnym i jedynym przedstawicielem €FPA w Polsce. Posiada wyłączną akredytację €FPA do prowadzenia egzaminów certyfikujących €FA w naszym kraju. http://www.wib.org.pl/

Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. należy do Grupy Bankowej UniCredit, wpisanej do rejestru Grup Bankowych prowadzonego przez Bank Włoch. Firma powstała w 2003 r. z inicjatywy Banku UniCredit SpA - właściciela Fineco Banca we Włoszech oraz Banku Pekao SA w Polsce.
Xelion oferuje produkty inwestycyjne, transakcyjne, ubezpieczeniowe i kredytowe 29 instytucji finansowych poprzez ogólnopolską sieć mobilnych Doradców Finansowych.
Jako pierwsza firma doradztwa finansowego Xelion udostępnił swoim Klientom konto, przez które można m.in. dokonywać przelewów i śledzić aktualną wysokość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych. Klient posiada dostęp do konta i wszystkich produktów poprzez Internet, Call Center oraz swojego osobistego Doradcę. Doradcy Finansowi Xelion spotykają się z Klientami w dowolnym miejscu i czasie; również w weekendy. Budowa oferty dostosowanej do potrzeb Klienta odbywa się przy udziale zaawansowanego narzędzia analitycznego Xelion SmartBox, powiązanego z systemem CRM. SmartBox jest autorskim rozwiązaniem, służącym do kompleksowej analizy finansów osobistych. System pomaga dobrać odpowiednie produkty i kontrolować zainwestowane oszczędności.
Doradcy Finansowi Xelion kierują swoją ofertę do Klientów zamożnych, posiadających przynajmniej 100 tys. zł aktywów. Według szacunków Xelion takich osób jest w Polsce ponad 600 tysięcy, a ich liczba rośnie o ok. 10 proc. rocznie.Tags: