X subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ
10 sierpnia rozpoczyna się X subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej BGŻ opartej o wartość indeksu WIG20. Okres jej deponowania wynosi 24 miesiące.
Zysk z lokaty uzależniony jest od stopy zwrotu z indeksu WIG20 a także od jego zachowania się w czasie trwania inwestycji.
– Lokata Banku BGŻ daje nie tylko pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału nawet w przypadku niekorzystnych zmian indeksu, lecz także oprocentowanie gwarantowane w okresie lokacyjnym wynoszące 4 proc. – powiedział Michał Glinka, dyrektor Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej w Banku BGŻ.
Oferta jest dostępna do 8 września 2009 roku we wszystkich placówkach Banku BGŻ. Minimalna kwota wymagana do otwarcia lokaty wynosi 5.000 zł. Więcej informacji o X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej BGŻ w finansach Dla Ciebie na www.bgz.pl.

źródło: Bank BGŻ