Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I kwartale 2007r.
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I kwartale 2007 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 872,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 672,5 mln zł, odpowiednio wyższe o 260,7 mln zł, tj. o 42,6%1 oraz o 190,5 mln zł, tj. o 39,5% od uzyskanych w analogicznym okresie 2006 roku.

W I kwartale 2007 roku zysk brutto PKO Banku Polskiego, jednostki dominującej, wyniósł 788,8 mln zł i był o 224,4 mln zł, tj. o 39,8% wyższy od zrealizowanego rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 613,7 mln zł i był o 160,3 mln zł, tj. o 35,3% wyższy od uzyskanego w I kwartale 2006 roku.

Rafał Juszczak – wiceprezes Zarządu, p.o. prezesa Zarządu PKO BP – myślę, że akcjonariusze, Rada Nadzorcza, zarząd, a przede wszystkim pracownicy PKO BP mogą mieć powody do dumy i prawdziwej satysfakcji. W I kwartale 2007 roku Bank osiągnął ok. 40 proc. dynamikę wzrostu zysku. Uzyskane wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.Tags: