Wchodzi w życie JEREMIE - nowy system wsparcia sektora MSP ze środków UE
Instytucje finansowe z województwa pomorskiego obsługujące sektor MSP uzyskają dostęp do kwoty ponad 287 mln złotych, która wesprze przedsiębiorców w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania prowadzonej działalności. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z województwem pomorskim (jako drugim w Polsce po woj. wlkp) umowę o finansowanie Funduszu Powierniczego, którego BGK będzie Menedżerem.

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) jest nowym mechanizmem pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionym przez Komisję Europejską

Specyfika tego modelu polega na odejściu od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych (np. publicznych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych) na rzecz odnawialnego (rewolwingowego) mechanizmu wspierania Pośredników Finansowych. System pozwala zwiększyć absorpcję środków unijnych na rzecz rozwoju MSP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

System zakłada wyłonienie Menadżera Systemu Powierniczego, który m.in. przygotowuje i realizuje Strategię Inwestycyjną, zawiera umowy z Pośrednikami Finansowymi, uruchamia dla nich zwrotne wsparcie oraz zajmuje się aktualizacją ich biznesplanów i monitorowaniem wyników przez nich osiąganych.

Wdrożenie inicjatywy JEREMIE na terenie województwa pomorskiego pozwoli na osiągnięcie następujących efektów ekonomiczno-gospodarczych:

większa absorpcja i efektywniejsze wykorzystanie funduszy unijnych
wzrost aktywności oraz wzmocnienie bazy kapitałowej funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, popularyzacja tego sposobu zabezpieczania transakcji pożyczkowych
wzrost współpracy pomiędzy funduszami poręczeniowymi, pożyczkowymi i bankami
pozytywny wpływ na pogarszająca się sytuacją ekonomiczną MSP spowodowaną kryzysem gospodarczym
Środki alokacji to równowartość ponad 60 mln Euro. Województwo pomorskie to nie jedyne województwo, które wprowadzi instrumenty inżynierii finansowej. BGK pełni już rolę Menadżera Funduszu Powierniczego dla województwa wielkopolskiego.

Menadżer Funduszu Powierniczego zostanie wybrany w drodze konkursu także w województwach:, łódzkim, dolnośląskim i zachodniopomorskim. Rozstrzygnięcia tych konkursów odbędą się w najbliższych dniach.

źródło: BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego