W ING nowa subskrypcja IPU Global Profit 2
ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie rozpoczął subskrypcję Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego Global Profit 2, który gwarantuje pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, a jednocześnie daje możliwość osiągania zysków wynikających z trendów panujących na światowych rynkach, również w okresach dekoniunktury. Subskrypcja potrwa do 15 grudnia b.r.

IPU Global Profit 2 to kolejny oferowany przez ING produkt strukturyzowany, którego strategia inwestycyjna oparta jest na modelu matematycznym, który zdobył nagrodę Nobla (Markowitz’s Efficient Frontier Theory), umożliwiającym zarabianie zarówno na wzroście – łącznie z wykorzystaniem dźwigni finansowej, jak i na spadkach poszczególnych rynków.

„ Inwestycja skierowana jest do inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych w aktywa z różnych stref geograficznych, przy czym, równocześnie pragną ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Strategia inwestycyjna zakłada pełną dywersyfikację ryzyka poprzez ekspozycje na giełdowe indeksy akcji, nieruchomości, obligacji, surowców jak też waluty. Ponadto strategia alokacji aktywów dzięki możliwości zawarcia zarówno krótkich, jak i długich pozycji na poszczególnych aktywach umożliwia generowanie zysków zarówno na rynkach wzrostowych jak i spadkowych.

Konstrukcja produktu umożliwia już w trakcie trwania inwestycji zagwarantowanie zysku wypłacanego na koniec inwestycji, jeśli w trakcie jej trwania w jednym z dwóch dni obserwacji wartość indeksu osiągnie co najmniej poziom 115%, 130% bądź 145% jego wartości początkowej” – powiedział Grzegorz Jakubczyk, Product Manager w ING Banku Śląskim.

Minimalna kwota, jaką można zainwestować to 5000 złotych. Produkt ma charakter średnioterminowy – okres inwestycji to 18 miesięcy. W okresie subskrypcji środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według stawki depozytowej w wysokości 5,0% w skali rocznej.

Oferta jest przeznaczona w głównej mierze dla klientów bankowości prywatnej ING Banku.