W I kwartale Raiffeisen Bank Polska szybko zwiększał depozyty, zysk netto na poziomie 32,7 mln zł
Początek 2009 r. przyniósł kontynuację negatywnych tendencji w polskiej gospodarce w postaci głębokiego spadku produkcji przemysłowej, pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw, redukcji zatrudnienia w wielu firmach, spadku zamówień. Korporacyjni klienci banków musieli stawić czoła ograniczeniu popytu ze strony rodzimych konsumentów, a zwłaszcza kontrahentów zagranicznych. Wzrost niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji spowodował wstrzymanie wielu inwestycji.

W tak trudnych warunkach rynkowych Raiffeisen Bank Polska S.A. zdecydował się skoncentrować działania na zachowaniu optymalnego poziomu płynności, skrupulatnej kontroli ryzyka i kosztów. Działania te przyniosły wymierny efekt w postaci dalszego szybkiego wzrostu wartości lokat oraz zmniejszenia dynamiki kredytów. Wartość depozytów zgromadzonych w Banku wyniosła 17,34 mld zł na koniec marca 2009 r., a więc była o 44,0% wyższa niż rok wcześniej. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku depozyty przyrosły o 2,3 mld zł. Portfel kredytów w skali roku zwiększył się o 24,1 proc. do 16,92 mld zł. W efekcie struktura finansowania stała się jeszcze bezpieczniejsza , a udzielone kredyty znalazły pełne pokrycie w pozyskanych od klientów depozytach. Ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy krajowy rynek międzybankowy wciąż nie spełnia swych zadań, a rynki zagraniczne pozostają w dużej części zamknięte dla polskich instytucji. Suma bilansowa Banku wzrosła o 43,6% do 25,48 mld zł.

„Priorytetem dla każdego banku w obecnych czasach jest utrzymanie wysokiej płynności, stabilność i bezpieczne finansowanie. Dzięki mocnej pozycji na rynku, dużemu zaufaniu do marki Raiffeisen i atrakcyjnej ofercie pokaźnie zwiększyliśmy poziom depozytów uniezależniając się od niepewnego rynku międzybankowego. Jednocześnie jednak byliśmy zmuszeni do ostrożniejszej oceny ryzyka kredytowego w sytuacji znacznego pogorszenia sytuacji finansowej naszych klientów i ich perspektyw biznesowych” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.

Trudności finansowe części klientów znalazły odzwierciedlenie w wysokości tworzonych rezerw, których wartość netto wyniosła 42,7 mln zł – stanowiło to jednak niewiele ponad połowę kwoty z ostatniego kwartału minionego roku. Odbiło się to wyraźnie na wyniku finansowym Banku, który dodatkowo ucierpiał z powodu bardzo niekorzystnej sytuacji na rynkach skutkującej drastycznym wzrostem kosztów finansowania. W efekcie zysk netto obniżył się w ujęciu rocznym o 54,1% do 32,7 mln zł. Zysk brutto wyniósł 40,9 mln zł po spadku o 53,9%. Przychody odsetkowe Banku poprawiły się o 18,4%, sięgając kwoty 318,0 mln zł. Natomiast o 11,6% zmniejszył się wynik z działalności bankowej i wyniósł 231,1 mln zł.

„Nasz Bank, podobnie jak inne instytucje na rynku, musiał w I kwartale poradzić sobie z bardzo wysokimi kosztami finansowania, co negatywnie wpłynęło na wynik odsetkowy. Dodatkowo rosnące koszty odpisów, m.in. na utratę wartości kredytów, mocno obciążyły wynik. Mając tego świadomość, jeszcze w końcu ubiegłego roku podjęliśmy działania redukujące koszty funkcjonowania Banku. Mimo to wskaźniki efektywnościowe pogorszyły się, co oddaje skalę negatywnych tendencji w gospodarce, a przede wszystkim w sektorze bankowym, który został najmocniej dotknięty przez globalny kryzys. Chcemy jednak, by Raiffeisen był nadal jednym z najaktywniejszych kredytodawców przedsiębiorstw działających w naszym kraju oraz polskiej klasy średniej. Dlatego wkrótce kapitały Banku zostaną podniesione w celu zwiększenia jego możliwości ekspansji, prowadzonej jednak w ostrożny i zrównoważony sposób” – podkreślił Piotr Czarnecki.

Na koniec I kwartału 2009 r. kapitał podstawowy Banku wynosił 998 mln zł i był o połowę większy niż rok wcześniej. Fundusze własne przekraczały 1,87 mld zł. Współczynnik wypłacalności znajdował się na poziomie 9,99%. Zwrot na kapitale netto obniżył się do 6,99% z 19,6% przed rokiem. Zwrot na kapitale przed opodatkowaniem wyniósł 8,72% wobec 24,4%. Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł do 61,88% z 54,36% na koniec marca 2008 r.

Dla Raiffeisen Bank Polska S.A. od lat jednym ze strategicznych produktów pozostaje faktoring, który doskonale sprawdza się w czasach dekoniunktury i pomaga firmom zachowywać płynność nawet w sytuacji rosnących zatorów płatniczych i kłopotów z wypłacalnością ich kontrahentów. Zdywersyfikowana baza klientów oraz ciekawe produkty i efektywny system informatyczny, które pomagają zdobywać nowych klientów, sprawiły, że w I kwartale Bank skupił wierzytelności o wartości 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 9% w skali roku. Dzięki temu Bank ponownie został liderem rynku faktoringu w Polsce, z 20% udziałem.

Dużym sukcesem było również uruchomienie na przełomie stycznia i lutego internetowej platformy do zawierania transakcji walutowych, przeznaczonej zwłaszcza dla małych i średnich spółek. W ciągu dwóch miesięcy zaczęło z niej korzystać około 1,5 tysiąca firm.

źródło:Raiffeisen Bank Polska