W DnB NORD spłata rat kredytu hipotecznego w walutach bezpłatnie
Zgodnie z rekomendacją S2 Bank DnB NORD Polska wprowadza od 1 lipca możliwość spłaty rat kredytów hipotecznych bezpośrednio w walutach, w których zostały one zaciągnięte – przelewem na konto bądź gotówką w kasie banku.

Klientom Banku DnB NORD Polska, którzy zdecydują się na spłatę rat kredytu hipotecznego w CHF bądź EUR zostanie bezpłatnie otwarty rachunek walutowy a’vista. Wpłat na rachunek dokonywać będzie można bezpłatnie gotówką w kasie bądź przelewem. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku walutowego to 3 zł

Wdrażając rekomendację S2 staramy się wyjść naprzeciw potrzebom klientów – nie będziemy pobierać opłat za wpłaty walutowe w kasie bądź przelewem. Klienci powinni przy tym pamiętać, że zmiany waluty spłaty kredytu będzie można dokonać tylko raz w okresie kredytowania – powinni zatem podejmować decyzje racjonalnie, powiedział Bartosz Chytła, członek zarządu Banku DnB NORD Polska odpowiadający za bankowość detaliczną.

W dalszym ciągu istnieje oczywiście możliwość spłaty rat kredytu walutowego w PLN - wówczas rozliczenie następuje wg. bankowego kursu walut z danego dnia, sama operacja wpłaty jest bezpłatna

Klienci, którzy zdecydują się spłacać raty kredytu w CHF bądź EUR muszą podpisać aneks do umowy kredytowej. Koszt sporządzenia aneksu to 400 zł.

DnB NORD oferuje kredyty hipoteczne od jesieni ubiegłego roku. Obecnie bank udziela kredytów w PLN i EUR, przy czym osoby zaciągające kredyt w EUR mogą skorzystać z promocji polegającej na zniesieniu marży w pierwszym roku kredytowania.

Bank DnB NORD Polska S.A. należy do Grupy Bankowej DnB NORD, utworzonej przez największy bank norweski DnB NOR (51% akcji) i wiodący bank niemiecki NORD/LB (49% akcji). Bank DnB NORD Polska obsługuje duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, klientów indywidualnych, jednostki samorządu terytorialnego i wspólnoty mieszkaniowe. Dysponuje siecią ponad 46 oddziałów, sześcioma Centrami Bankowości Korporacyjnej, siecią agencji bankowych Monetia (prawie 300 placówek). Bank świadczy też usługi biura maklerskiego, ma spółkę leasingową.