Ubezpieczenia komunikacyjne w MultiBanku
MultiBank i BRE Ubezpieczenia uruchomiły wspólną platformę: Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, która umożliwi Klientom łatwe porównanie ofert oraz zakup i pełną obsługę polisy przez Internet.

Nowa platforma ubezpieczeniowa MultiBanku daje Klientom możliwość ubezpieczenia posiadanego samochodu w systemie direct, przez Internet. Platforma, zintegrowana z serwisem transakcyjnym MultiBanku, pozwala na samodzielną kalkulację wysokości składek, wybór spośród ofert kilku ubezpieczycieli oraz dostęp do szczegółów polisy przez 24 godziny na dobę.

- Możliwość zakupu polisy przez Internet to wygoda i oszczędność czasu. Dodatkowym atutem są preferencyjne warunki cenowe. Sprzedaż polis w systemie direct odbywa się w pełni elektronicznie, co pozwala obniżyć koszty polis OC i AC, dla większości Klientów o minimum 10 % w stosunku do standardowych ofert dostępnych na rynku – mówi Tomasz Raczyński główny specjalista ds. ubezpieczeń w MultiBanku - Klienci, którzy przyzwyczaili się do korzystania z usług finansowych za pośrednictwem Internetu, coraz chętniej korzystają również z dodatkowych opcji proponowanych przez banki, dlatego systematycznie wzbogacamy funkcjonalność serwisu MultiBanku - dodaje

Z danych, przedstawionych przez Gazetę Prawną wynika, że rynek ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych w Polsce w systemie direct rozwija się bardzo dynamicznie. W roku 2006, wartość sprzedaży oszacowano na 185,3 mln zł, podczas gdy według tegorocznych prognoz rok 2007 zamknie się z wartością sprzedaży w okolicach 300 mln zł. . Oznacza to zakładany wzrost wartości rynku o ponad 70%. Udział BRE Ubezpieczenia w rynku na koniec 2007 roku powinien wynosić 7%.

Informacje dodatkowe:

Podstawową zaletą kanału direct jest to, że umożliwia on stworzenie narzędzi pozwalających na szybkie i łatwe porównanie konkurencyjnych ofert oraz na wygodne zarządzanie kosztami ubezpieczenia. W Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych składki pobierane są automatycznie z rachunku właściciela polisy. Obecnie, Klienci mogą wybierać spośród ofert czterech towarzystw ubezpieczeniowych:
HDI Asekuracja
Benefia
Go! Direct
BRE Ubezpieczenia

Partnerami projektu są też reasekurator Swiss Re oraz Ergo Hestia, likwidująca szkody Go! Direct. Oprócz standardowych produktów OC i AC Klienci mają możliwość skorzystania z szeregu usług dodatkowych, m.in. z samochodu zastępczego, ochrony prawnej, czy ubezpieczenia życia. Dodatkowo, polisa OC dostępna jest w 6 językach (m.in. angielski, francuski, niemiecki). Oferta Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych została przygotowana dla Klientów posiadających rachunek w MultiBanku. Dzięki integracji z internetowym serwisem transakcyjnym Klient podaje w serwisie jedynie informacje dotyczące pojazdu oraz przebiegu ubezpieczenia, bez konieczności wpisywania ponownie swoich danych. Przeprowadzenie kalkulacji składki trwa około 2 minut. Po tym czasie system przedstawia w zestawieniu 7 różnych opcji ubezpieczenia do porównania. Po dokonaniu wyboru oferty Klient może przejść do opcji dodatkowych:
Assistance w 4 wariantach
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Komunikacyjnych (z sumami ubezpieczenia 10 tys. i 20 tys. zł)
Samochód zastępczy
Ochrona Prawna Posiadacza Rachunku
Trwała Niezdolność do Pracy w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Ubezpieczenie Życia Posiadacza Pojazdu
Pobyt w Szpitalu w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego

Integracja sprzedaży i obsługi ubezpieczeń w MultiBanku daje też szereg innych korzyści
Tanie płatności miesięczne, których pilnuje MultiBank (miesięczne składki są automatycznie pobierane z rachunku Klienta). Automatyczne przedłużenie polisy po roku. Pomoc BRE Ubezpieczenia w procesie likwidacji szkód

W niedalekiej przyszłości MultiBank planuje poszerzenie oferty CUK o ubezpieczenia oferowane przez inne zakłady ubezpieczeń oraz wprowadzenie możliwości zakupu polisy za pomocą multilinii.Tags: