Toyota Bank uruchamia lokaty overnight dla klientów indywidualnych
Od 25 lutego 2009 r. Toyota Bank wprowadza do oferty depozyty overnight dla klientów indywidualnych. Z nowej formy oszczędzania mogą skorzystać wszyscy posiadacze kont osobistych z saldem przekraczającym 5000 zł. Usługę można uruchomić za pośrednictwem Telefonicznej Obsługi Klienta.

Oprocentowanie lokat overnight dla klientów indywidualnych w Toyota Bank jest uzależnione od wysokości stopy WIBID /ON zmniejszonej o 0,5 punktu procentowego. Takie rozwiązanie zapewnia klientom dostęp do oprocentowania na rynkowym poziomie. Opłata aktywacyjna za korzystanie z automatycznych depozytów banku wynosi niewiele ponad 2 zł miesięcznie i jest pobierana z góry za 1 rok.

Ze względu na wydarzenia na rynku pieniężnym bank wprowadza korektę oprocentowania kont osobistych i firmowych. Oprocentowanie kont oszczędnościowych i hybrydowych pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Od 25 lutego oprocentowanie konta osobistego wyniesie 2,5%, a rachunku firmowego 0,5-2,0%. Oprocentowanie kont: hybrydowego, młodzieżowego Click i oszczędnościowego nie ulega zmianie i wynosi odpowiednio:

- Konto młodzieżowe Click 5,00%
- Konto hybrydowe 6,75%
- Konto oszczędnościowe: od 4,70% do 6,35%

Mimo korekty oprocentowania na rynkach pieniężnych oferta depozytowa Toyota Bank wciąż
stanowi bardzo korzystny pakiet dla osób poszukujących wysokiego oprocentowania w zróżnicowanych okresach oszczędzania. Po wprowadzeniu nowej lokaty overnight klienci mogą wybrać bezpłatne konto osobiste (oprocentowanie 2,5%, lokaty overnight, bezpłatne prowadzenie, przelewy i zwrot 1% płatności wszystkimi kartami), konto oszczędnościowe lub konto hybrydowe o oprocentowaniu 6,75% od pierwszej złotówki. Wszystkie karty płatnicze, wydawane do konta hybrydowego takŜe są objęte programem zwrotu 1% płatności.

źródło: Toyota Bank Polska