Tablet „Czyniącym dobro” dla Fundacji BGŻ
Rada i Zarząd Fundacji „Zdążyć z Pomocą”, zajmującej się terapią i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe i choroby pokrewne, przyznała Fundacji BGŻ wyróżnienie – Tablet „Czyniącym Dobro” - za wspieranie realizacji programów podjętych przez tę Fundację.

Wspieranie osób pokrzywdzonych przez los i wymagających stałego leczenia jest jednym z priorytetowych kierunków działalności Fundacji BGŻ. Pomoc ta będzie kontynuowana także w następnych latach. W dalszym ciągu także będziemy takiej pomocy udzielać we współpracy z organizacjami, które statutowo się taką pomocą zajmują i są dla nas przewodnikiem – jak angażować się najskuteczniej – powiedziała Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Prezes Zarządu Fundacji Banku BGŻ.

Współpraca obu Fundacji rozpoczęła się w 2006 roku tuż po rejestracji Fundacji BGŻ. Do tej pory z pomocy Fundacji BGŻ skorzystało łącznie ponad 200 chorych dzieci.Tags: