Strategie Funduszowe SFIO w ofercie Xelion
Doradcy Finansowi Xelion wprowadzili do swojej oferty nowy produkt Pioneer Pekao TFI S.A. - Strategie Funduszowe SFIO. Dzi臋ki Strategiom Funduszowym inwestorzy maj膮 dost臋p do najlepszych funduszy zagranicznych i polskich w optymalnie skonstruowanych portfelach (subfunduszach). Od pa藕dziernika klienci Xelion mog膮 inwestowa膰 w subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne, a wkr贸tce oferta zostanie poszerzona o kolejne subfundusze.
Strategie Funduszowe SFIO to fundusz parasolowy z wydzielonymi subfunduszami stworzonymi z najlepszych funduszy inwestycyjnych w danej kategorii, zarz膮dzanych cz臋sto przez r贸偶ne konkuruj膮ce ze sob膮 firmy. Najwi臋kszym atutem tego produktu jest szeroka dywersyfikacja, gwarantuj膮ca wi臋ksze bezpiecze艅stwo, kt贸rego warto艣膰 nabra艂a szczeg贸lnie na znaczeniu w ostatnim czasie. Zamiast w jeden fundusz, inwestujemy jednocze艣nie w najlepsze fundusze w danej kategorii, wykorzystuj膮c ich zr贸偶nicowany potencja艂 pod wzgl臋dem geograficznym, bran偶owym i sektorowym. Jednoczesne inwestowanie w kilkana艣cie funduszy daje wi臋ksze bezpiecze艅stwo, gdy偶 r贸偶nicowanie portfeli subfunduszy zmniejsza ryzyko inwestycji.

W ofercie Xelion znajduje si臋 obecnie subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne, kt贸rego zarz膮dzaj膮cy dobiera najlepsze spo艣r贸d kilkuset zagranicznych funduszy akcyjnych. Subfundusz zarz膮dzany jest w spos贸b aktywny. W praktyce oznacza to sta艂e monitorowanie funduszy oraz sytuacji rynkowej, co pozwala dynamicznie zmienia膰 portfel subfunduszu. Podstawow膮 zalet膮 jest szerokie spektrum inwestycji gwarantowane przez dost臋p do funduszy akcyjnych inwestuj膮cych we wszystkich bran偶ach oraz wyb贸r tych najlepiej rokuj膮cych. Inwestowanie odbywa si臋 przy wykorzystaniu wiedzy najlepszych analityk贸w i zespo艂贸w zarz膮dzaj膮cych akcjami. Strategia doboru najlepszych funduszy mo偶e pozytywnie wp艂yn膮膰 na maksymalizacj臋 zysku z inwestycji.Tags: