Stabilnie w Fortis Banku
* 2 razy większe przychody
* 2 razy więcej placówek
* 2 razy większy udział w rynku

Sytuacja grupy Fortis nie ma bezpośredniego wpływu na kondycję Fortis Banku Polska i Dominet Banku, która jest bez zarzutu. Do 2012 roku nowy, połączony Fortis Bank dwukrotnie zwiększy swoje przychody, liczbę placówek oraz udział w rynku.

– Ostatnie wydarzenia dotyczące grupy Fortis pozostają bez wpływu na naszą bieżącą działalność operacyjną. Kondycja Fortis Banku Polska, podobnie jak i Dominet Banku, jest bardzo dobra i nic nie wskazuje na to, aby to miało się zmienić – mówi Jan Bujak, pierwszy wiceprezes Zarządu Fortis Banku Polska.– Sytuacja grupy nie ma bezpośredniego wpływu na naszych klientów. Pamiętajmy o tym, że Fortis Bank i Dominet Bank są odrębnymi spółkami z własnym bilansem.

Wyniki, które publikuje Fortis Bank Polska są potwierdzeniem jego dobrej kondycji. Zysk netto banku po pierwszym półroczu był wyższy o 42 proc. i wyniósł 122,8 mln zł. Współczynnik wypłacalności osiągnął w tym czasie poziom 11 proc. Bezpieczeństwo działalności zapewniają kapitały własne banku. Po pierwszym półroczu fundusze własne brutto grupy kapitałowej Fortis Banku przekroczyły 1,4 mld zł. Rosną depozyty klientów banku; na koniec pierwszego półrocza osiągnęły poziom 7,8 mld zł, co oznacza 50 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Już teraz bank przekracza przyjęte wcześniej cele strategiczne. Plan zakładał m.in., że w 2010 roku zwrot z kapitału osiągnie poziom 20 proc. a wskaźnik koszty do dochodów – 50 proc. Po pierwszym półroczu tego roku ten pierwszy wskaźnik wyniósł 21 proc., drugi 50 proc.

– Zaktualizowaliśmy nasze cele. Do 2012 roku chcemy być co najmniej dwukrotnie więksi niż w dniu zakupu Dominetu. Chcemy mieć dwa razy wyższy poziom przychodów, zamierzamy podwoić liczbę oddziałów i dwukrotnie zwiększyć nasze udziały w rynku – mówi Alexander Paklons, prezes Zarządu Fortis Banku Polska i przewodniczący Rady Nadzorczej Dominet Banku.

Wyniki za trzeci kwartał tego roku grupa kapitałowa Fortis Banku Polska poda 6 listopada.

Fortis Bank Polska SA obsługuje przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Akcje banku notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank posiada 44 placówki w największych miastach w Polsce, zatrudnia ponad 1700 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,2 proc. akcji. Więcej informacji: www.fortisbank.com.pl.

Fortis Bank SA/NV jest częścią grupy Fortis, międzynarodowej instytucji finansowej działającej na rynkach bankowości i ubezpieczeń. Fortis plasuje się w grupie 20 największych instytucji finansowych w Europie. Grupa Fortis jest liderem w zakresie usług finansowych na rodzimym rynku, czyli w krajach Beneluksu, oferuje szeroki wachlarz usług finansowych skierowanych do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i sektora publicznego. Działalność grupy Fortis poza krajami Beneluksu koncentruje się na wybranych segmentach rynku. Fortis jest notowany na giełdach w Amsterdamie, Brukseli. Więcej informacji: www.fortis.com.