"New York Times": Nowa Europa dzielnie broni się przed kryzysem
"Kryzys bankowy na razie omija Europę Środkowo-Wschodnią, w tym Polskę" - pisze w czwartek "The New York Times", próbując dociec przyczyn tego zjawiska. Według nowojorskiego dziennika nasz region zbiera teraz dywidendę za stosunkowo restrykcyjne mechanizmy regulacji sektora bankowego, słabo rozwinięty rynek instrumentów pochodnych, a przede wszystkim - brak inwestycji na rynku ryzykownych pożyczek hipotecznych.

W korespondencji z Berlina Judy Dempsey zwraca jednak uwagę na spadek wydatków konsumenckich w Czechach, Polsce, na Słowacji, w Słowenii, a przede wszystkim w Estonii. Ale zdaniem ekonomistów, w tym Erica Bergloefa z EBOiR, zjawisko to nie jest bezpośrednio powiązane z przetaczającym się przez kontynent kryzysem.

- To zdumiewające, jak małym stopniu kryzys dotknął właśnie ten region - mówi Bergloef. - Nawet jeśli jakieś zagraniczne banki, które są obecne w Polsce, jak UniCredit, przeżywają kłopoty, to na razie nie znajduje to przełożenia na sytuację w kraju - cytuje "NYT" opinię Macieja Krzaka z CASE. - Banki w Polsce osiągają bardzo wysokie zysk i skoncentrowały się na działalności kredytowej, stosując restrykcyjne standardy udzielania pożyczek - mówi Krzak.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, są też chwalone za to, że wpuszczając na swoje rynki zachodnie banki, wzmocniły też mechanizmy regulacyjne. Według "NYT" młode rynki giełdowe w regionie są wciąż stosunkowo słabo powiązane ze światowym systemem finansowym, co dość nieoczekiwanie okazało się zaletą.

Ekonomiści cytowani przez "NYT", w tym Vasiliy Astrov z Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Gospodarczych, uważają, że oznaki zwolnienia w Europie Środkowo-Wschodniej są przede wszystkim wynikiem restrykcyjnej polityki monetarnej i wysokich stóp procentowych, inflacji oraz wysiłków zmierzających do ograniczenia deficytów budżetowych. Dodatkowo - jak w przypadku Polski - umacnianie się złotego zaczęło wpływać negatywnie na opłacalność eksportu.

Tomasz Deptuła, Nowy Jork
źródło: BZ Wbk