Przedstawiciele NBP przeciw obniżce rezerwy obowiązkowej
Przedstawiciele NBP przeciw obniżce rezerwy obowiązkowej

Andrzej Wojtyna i Witold Koziński wypowiadają się w dzisiejszych gazetach przeciwko obniżce rezerwy obowiązkowej proponowanej przez przedstawicieli banków komercyjnych jako metodzie zmniejszenia WIBORów i zwiększenia stabilności banków i ich skłonności do udzielania kredytów. Ten pierwszy artykuł jest szczególnie warty przeczytania – przebija się w nim teza, że wzrost kredytów z początku 2008 roku był nadmierny i w związku z tym walka o utrzymanie lub powrót do stanu „sprzed kryzysu” nie ma sensu.

Polecamy też http://www.rp.pl/artykul/158168,247410_Przewidywanie_przyszlosci_w_cenie...

Strategia rynkowa

Rynek obligacji bije kolejne rekordy, krzywa dochodowości od 2 do 5 lat jest już poniżej 5% i osłabienie złotego (który nie utrzymał się poniżej 4,08/€) nie przeszkadza w najmniejszym stopniu – inwestorzy zagraniczni zdecydowanie bardziej wyczekują obniżek stóp procentowych w Polsce niż ewentualnych problemów z podażą papierów skarbowych.

Na giełdach na świecie spadki, €/USD i USD/¥ w dół, zaś HUF dogania powoli (w słabości) złotego.