Polisa inwestycyjna Banku Zachodniego WBK dla amatorów atrakcyjnych lokat
12 stycznia 2009 roku rozpocznie się subskrypcja kolejnej Polisy Inwestycyjnej opracowanej przez Bank Zachodni WBK oraz BZWBK-CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Nowy produkt będzie alternatywą dla osób, które myślą o atrakcyjnym oprocentowaniu nie tylko w horyzoncie 3 czy 6 miesięcy. To także idealna propozycja dla klientów, którym kończą się właśnie lokaty krótkoterminowe.

Po ostatnich decyzjach Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych banki ostrożniej proponują klientom wysokie stawki oprocentowania depozytów. Oczekiwania rynku, co do dalszych decyzji NBP nie dają podstaw do tego aby przypuszczać, że ten trend zmieni się w perspektywie następnych kilku, czy kilkunastu miesięcy. Lokaty oprocentowane na 8 - 10 proc. w skali roku to już powoli przeszłość. W zamian możemy jednak zaproponować inne produkty służące zyskownemu pomnażaniu oraz ochronie oszczędności - komentuje Jacek Marcinowski, członek Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Z myślą o klientach, którzy szukają pewnych i zyskownych alternatyw dla lokat bankowych Bank Zachodni WBK we współpracy z BZWBK-CU Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie przygotował Polisę Inwestycyjną. - To nasza druga, wspólna oferta produktu strukturyzowanego, który, dzięki swojej konstrukcji i ubezpieczeniowej formie, daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnych i stabilnych dochodów, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Lokata gwarantuje 100 proc. ochrony zainwestowanego kapitału, a wypracowane przez nią zyski są zwolnione z tzw. podatku Belki, co niesie dodatkową wartość dla klienta - mówi Jacek Koronkiewicz, prezes Zarządu BZWBK-CU Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.

Klienci, którzy wybiorą ten produkt będą mogli osiągnąć 120% udziału w zysku wypracowanym z inwestycji. Proponowana strategia inwestycyjna oparta jest o indeks BNP Paribas Platinum PLN ER, który umożliwia osiąganie zysków zarówno w okresach wzrostów,
jak i spadków na rynkach finansowych. Dzieje się tak dzięki strategiom inwestycyjnym opartym na akcjach, towarach, walutach oraz zmienności indeksów giełdowych.

Udział poszczególnych aktywów w portfelu oparty jest o zaawansowany mechanizm kontroli ryzyka, który pozwala na szybką reakcję nawet w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Skład portfela podlega bowiem cotygodniowej alokacji, co pozwala na dostosowanie się do aktualnej sytuacji na rynku i umożliwia korzystanie z okazji do pomnażania zgromadzonych środków, a jednocześnie ogranicza prawdopodobieństwo straty.

Spodziewamy się, że Polisa Inwestycyjna BZWBK-CU zdobędzie pozycję lidera wśród bezpiecznych instrumentów finansowych i szybko zyska szerokie grono klientów szukających najlepszych okazji do pomnażania oszczędności - komentuje Paweł Zawisza, członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu BZWBK-CU Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.

Subskrypcja Polisy Inwestycyjnej będzie trwała od 12 stycznia do 6 lutego. Okres inwestycji to 2 lata, a minimalna kwota wpłaty wynosi 3 tysiące złotych.

W związku z subskrypcją Polisy BZWBK przygotował specjalną ofertę dla osób zakładających lokaty. Klienci, którzy założą depozyt w Banku Zachodnim WBK będą mogli uzyskać wyższe niż standardowo oprocentowanie, jeżeli część środków wpłacą na Polisę.