Podział Banku BPH i fuzja z Bankiem Pekao nie naruszyły zbiorowych interesów klientów – stwierdził UOKiK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie wyjaśniające w związku z podziałem Banku BPH SA i przejęciem części jego praw i obowiązków przez Bank Pekao SA. Urząd nie stwierdził nieprawidłowości, które uzasadniałyby wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Bank Pekao SA przestrzegał przejętych z Banku PBH umów z klientami i należycie zabezpieczył ich interesy.

Integracja Banku Pekao SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA, zakończona w maju 2008 roku wraz z migracją wszystkich oddziałów tzw. BPH 285 do systemu Banku Pekao SA była przedsięwzięciem nie mającym precedensu w historii nie tylko polskiego systemu bankowego. Połączenie dotyczyło podmiotów o odmiennej strukturze organizacyjnej, oferujących różną gamę produktów i wspieranych różnymi systemami informatycznymi, przy jednoczesnym pozostawieniu nienaruszonej części jednego z tych podmiotów jako odrębnego, konkurencyjnego banku.

Bank Pekao SA dokładał wszelkich starań, aby klienci otrzymywali usługi świadczone na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym minimalizowaniu niedogodności, nieodłącznie towarzyszących tak wielkim i złożonym przedsięwzięciom. Bank zawsze przestrzegał umów Klientów, które zostały przejęte z Banku BPH SA w wyniku procesu integracji.

Pragniemy podziękować wszystkim Klientom Banku Pekao SA za wyrozumiałość i za zaufanie, jakim obdarzyli nasz Bank.