Ogłoszenie wezwania na sprzedaż akcji Fortis Banku Polska
Spółka reprezentująca belgijski rząd – Société Fédérale de Participations et d’Investissement, ogłosiła 10 stycznia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Fortis Banku Polska będących w publicznym obrocie.
Obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż tych akcji wynika z art. 74 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) i jest konsekwencją transakcji, jaką w październiku ub. roku przeprowadził rząd Belgii poprzez spółkę Société Fédérale de Participations et d’Investissement. Dokupił wówczas 50 proc. i jedną akcję belgijskiego Fortis Bank S.A./NV (49 proc. akcji Fortis Bank S.A./NV rząd Belgii nabył we wrześniu 2008 r.) osiągając 99,93 proc. udziałów.

Belgijski Fortis Bank S.A./NV jest właścicielem 99,29 akcji Fortis Bank Polska SA.
W publicznym obrocie znajduje się 0,71 proc. akcji Fortis Banku Polska. Cena akcji proponowana w wezwaniu została ustalona zgodnie z art. 79 Ustawy o ofercie i wynosi 154,85 zł. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji potrwa od 20 stycznia do 19 lutego tego roku.