NWZA Banku Pekao SA zdecydowało o integracji z Bankiem BPH SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o przeprowadzeniu integracji Banku Pekao SA z Bankiem BPH SA, realizowanej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. w drodze podziału Banku BPH SA przez przeniesienie części majątku Banku BPH SA na Bank Pekao SA w zamian za akcje Banku Pekao SA, które obejmą akcjonariusze Banku BPH SA. W zamian za przenoszoną część majątku akcjonariusze Banku BPH SA dostaną po 3,3 akcji Banku Pekao SA na jedną posiadaną akcję BPH SA. Bank Pekao SA wyemituje 94.763.559 akcji w drodze oferty publicznej.