Nowy wizerunek KB w Internecie
Kredyt Bank udostępnił klientom serwis internetowy ze zmodyfikowaną stroną główną. Unowocześniono layout strony, uporządkowano nagłówki oraz usunięto nieefektywną część graficzną.

Celem wprowadzonych zmian było również skrócenie ścieżki dotarcia do informacji - obecnie jedno kliknięcie wystarczy, aby przenieść się ze strony głównej do oferty produktowej dla konkretnego segmentu klientów. Dodatkowo usunięto elementy rozpraszające uwagę (banery i zbyt duże elementy graficzne) - nowe rozwiązanie przewiduje jedno miejsce emisji bannerów reklamowych w systemie rotacji.

- Liczymy, że zmiany ułatwią użytkownikom serwisu dostęp do szukanych informacji oraz poprawią wizerunek Banku w internecie, a tym samym zwiększą zainteresowanie klientów naszą ofertą – powiedziała Monika Nowakowska, Dyrektor Biura Public Relations.

W ramach projektu został przygotowany również manual określający zasady tworzenia elementów graficznych (bannery reklamowe) wykorzystywanych w serwisie. Zastosowanie zasad w praktyce pozwoli zachować spójny wizerunek strony, efektywnie wspierając kampanie reklamowe.

Projekt nowej strony głównej zrealizowała agencja interaktywna Making Waves.