Nowy system bankowości internetowej db easyNET Deutsche Bank PBC - 14 października 2008
Deutsche Bank PBC S.A. wdrożył zupełnie nowy system bankowości internetowej skierowany do klientów indywidualnych oraz mikrofirm, który będzie funkcjonował pod dotychczas używaną nazwą db easyNET. Nowy db easyNET oferuje szereg atrakcyjnych funkcjonalności, usprawnień oraz znacznie większą wydajność realizacji zleceń internetowych.

Nowe funkcjonalności obejmują między innymi:

 • bezpośrednie podłączenie db easyNET do systemu transakcyjnego Banku, które pozwala na optymalny czas realizacji zleceń i odświeżania danych
 • nową szatę graficzną aplikacji wraz z prezentacją portfela produktów
 • zbiorcze podpisywanie przelewów
 • moduł korespondencji z bankiem
 • szablony przelewów niezależne od katalogu kontrahentów
 • moduł informacji o kartach kredytowych (dane statyczne kart oraz transakcje) wraz z funkcją spłaty karty
 • funkcję informowania o odrzuconych zleceniach zaraz po zalogowaniu
 • nadawanie własnych nazw dla wszystkich rachunków
 • zaawansowany moduł do zarządzania ustawieniami indywidualnymi aplikacji
 • oraz wiele innych.

W najbliższym czasie system zostanie rozbudowywany o kolejne funkcjonalności, m.in

 • niemiecką wersję językową (obecnie dostępny w wersji polskiej i angielskiej)
 • możliwość realizacji zleceń krajowych poprzez SORBNET
 • doładowanie telefonów pre-paid
 • wyciągi elektroniczne w formacie PDF z rachunków bieżących
 • moduł do składania zleceń giełdowych

Komentarz: Paweł Burkiewicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Strategii

Nasz nowy system bankowości elektronicznej db easyNET został zbudowany w oparciu o analizę opinii i oczekiwań naszych Klientów. Nowa aplikacja będzie rozwijana
w zauważalnym dla Klientów tempie, nie tylko poprzez dodawanie nowych funkcjonalności, takich jak: wyciągi elektroniczne, zlecenia przez SORBNET, niemiecka wersja językowa, moduł zleceń giełdowych i inne; ale również poprzez usprawnianie ergonomii pracy z aplikacją w oparciu o bieżące uwagi, jakimi dzielą się z nami Klienci. Równocześnie prowadzimy zaawansowane prace nad modernizacją systemu db powerNET (bankowość internetowa dla firm), w ramach którego już została wdrożona nowa platforma techniczna zdecydowanie poprawiająca szybkość obsługi zleceń Klientów, a w planach jest uruchomienie szeregu usprawnień i nowych funkcjonalności takich jak realizacja zleceń masowych czy zupełnie nowy, wygodniejszy sposób korzystania z wyciągów elektronicznych. Naszą ambicją jest ciągłe doskonalenie systemów bankowości internetowej, ponieważ to one są w dużej mierze dla Klienta wizytówką Banku i muszą pracować efektywnie, być ergonomiczne i zapewniać Klientom komfort korzystania z oferty Banku.

O systemach bankowości internetowej Deutsche Bank PBC S.A.:

Deutsche Bank PBC wdrożył bankowość internetową w połowie 2002 roku w ramach systemu skierowanego do klientów indywidualnych oraz małych firm. Za wdrożenie usług online bank został wyróżniony w konkursie Gazety Bankowej w kategorii „Najlepszy projekt informatyczny roku”. W 2003 roku bank wdrożył w tym systemie moduł zleceń zagranicznych. Rok później, do oferty wprowadzony został kolejny system db powerNET - tym razem skierowany stricte do klientów biznesowych. W ciągu następnych lat bank wdrażał usprawnienia funkcjonalne w obu aplikacjach, a kolejny ważny krok zrobił w 2007 roku, udostępniając klientom indywidualnym możliwość składania zleceń na rejestrach funduszy inwestycyjnych (otwarcie rejestru, nabycie, konwersje, umorzenia).