Nowy serwis WWW Banku Pocztowego
Od 1 października br. Bank Pocztowy posiada nowy funkcjonalny serwis WWW dostosowany do potrzeb wszystkich grup klientów obsługiwanych przez Bank:
- klientów detalicznych,
- mikrobiznesu,
- instytucji.

W nowym serwisie WWW został wprowadzony przejrzysty sposób nawigacji, polegający na zamieszczeniu informacji o produktach i usługach Banku w kategoriach produktowych. System ten ułatwi klientom znalezienie poszukiwanych informacji oraz pozwoli łatwo zapoznać się z innymi treściami o zbliżonej tematyce. Dodatkowo serwis zyskał nową funkcję wniosku kontaktowego z doradcą, mającego za zadanie ułatwić zamówienie konkretnego produktu lub usługi przez Internet