Nordea Bank nadal rośnie w siłę
O ponad 23% wzrosły przychody operacyjne Nordea Bank Polska w I półroczu 2009 r. wobec I półrocza 2008. Wynik netto banku przekroczył 50,4 mln zł.

  • Przychody operacyjne Banku po pierwszych sześciu miesiącach 2009 r. osiągnęły 268,9 mln zł i były o 50,8 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego
  • Koszty operacyjne w I półroczu 2009 roku wyniosły 190,9 mln zł i w porównaniu do I półrocza 2008 roku (141 mln zł) wzrosły o 35,4%. Wzrost ten jest efektem przyjętej przez Nordea Bank Polska strategii ekspansji rynkowej zakładającej m.in. organiczny wzrost liczby oddziałów.

Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają tezę, że Bank bardzo dobrze radzi sobie w obliczu obserwowanego w Polsce spowolnienia gospodarczego. Po raz kolejny wypracowane zostały wyższe przychody operacyjne pomimo niekorzystnych warunków rynkowych i spadających marż na depozytach. Wyższe koszty operacyjne banku związane są z założonym w strategii wzrostem liczby oddziałów. Na koniec czerwca 2009 r. bank posiadał ich łącznie 157, co oznacza wzrost o kolejne 12 placówek w ciągu ostatniego półrocza. Bank o niemal 27% zwiększył zatrudnienie, które na koniec pierwszego półrocza 2009r. wynosiło ponad 1800 osób.

Wynik operacyjny lekko w górę

  • Wynik operacyjny banku wyniósł w I półroczu 2009 roku 77,9 mln zł, w porównaniu do 77,1 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 1,1%).
  • Wynik netto zamknął się kwotą 50,4 mln zł i był o 13 mln zł niższy niż po pierwszych sześciu miesiącach 2008 r.

Koszty rozwoju i zwiększania liczby nowych placówek bankowych spowodowały obniżenie wyniku netto. Jego poziom dowodzi jednak, że sytuacja finansowa Banku jest bardzo dobra, a dodatkowo zbudowana została doskonała baza do szybkiego wzrostu w momencie poprawy koniunktury gospodarczej.

Wzrost akcji kredytowej i sukces Nordea Spektrum

  • Wartość aktywów banku ogółem na koniec I półrocza 2009 roku wyniosła ponad 18,2 mld zł i była o 2,5 mld zł wyższa niż na koniec 2008r. (15,7 mld zł).
  • Wartość depozytów złożonych w banku wyniosła niemal 9,1 mld zł, co oznacza wzrost o 8,3% w porównaniu do stanu z końca 2008 r. Do wzrostu tego przyczynił się m.in. ponad 24-procentowy przyrost depozytów na rachunkach bieżących osób fizycznych związany z bardzo korzystnymi warunkami, jakie Nordea Bank Polska oferuje swoim klientom w ramach wprowadzonego na rynek w ubiegłym roku konta Nordea Spektrum.
  • O ponad 11 % w porównaniu do stanu z końca 2008 r., do 15,2 mld zł na koniec czerwca 2009 r., wzrosła wartość portfela kredytowego banku. Głównym czynnikiem wpływającym na tę sytuację był przyrost kredytów dla klientów indywidualnych.

Jakość portfela kredytowego na dobrym poziomie

Pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego, jakość portfela kredytowego Nordea Bank Polska S.A. jest wciąż wysoka a udział kredytów nieregularnych pozostaje na tym samym poziomie jak w 2008r., tj. poniżej 1% ogólnej sumy kredytów.

- Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają pozycję Nordea Bank Polska jako szybko rozwijającej się i stabilnej instytucji finansowej – nawet w kryzysowych warunkach. Bank działa skuteczniej niż wiele innych instytucji finansowych: szybko rośnie nawet w trudnym okresie dekoniunktury nasz portfel kredytowy, zwiększa się liczba nowo pozyskanych klientów, tak przedsiębiorstw jak i osób indywidualnych, poprawiamy nasza efektywność i jakość usług.

Z drugiej strony, zrealizowane także w bieżącym roku inwestycje w rozwój sieci pozwolą na jeszcze szybszy wzrost banku w momencie poprawy sytuacji gospodarczej. Bardzo istotne są również dobre wyniki zanotowane przez całą grupę Nordea, która za I półrocze wykazała zysk na poziomie 1245 mln euro.

Jesteśmy zatem częścią silnej grupy finansowej Nordea i godnym zaufania bankiem, który stawia na budowę długoterminowych relacji z klientami. Podkreślam, ze nadal dysponujemy środkami na zwiększenie akcji kredytowej i konsekwentnie będziemy pozyskiwać nowych klientów rozwijając naszą działalność na polskim rynku. – powiedział Włodzimierz Kiciński, prezes zarządu Nordea Bank Polska.

źródło: Nordea Bank Polska