MultiBank: Zainwestuj w złoto
Żeby bezpiecznie inwestować w szlachetne kruszce nie trzeba kupować sejfu. Indeks cen złota to instrument bazowy Lokaty Solar - kolejnego produktu strukturyzowanego w ofercie MultiBanku. Produkt daje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału i możliwość osiągnięcia zysków na poziomie do 45%. Subskrypcja rozpoczęła się 22 października.

Złoto jest wyznacznikiem wartości pieniądza, wspólnym mianownikiem, do którego ekonomiści porównują kursy światowych walut. Jest odporne na działanie czasu, łatwe do dzielenia i, przede wszystkim, występuje w ograniczonej ilości. Szacuje się, że do dziś na świecie wydobyto około 150 tys. ton, a ilość złota w obiegu wzrasta rok do roku zaledwie o 2%. Nic, więc dziwnego, że inwestycje w ten szlachetny kruszec to uznana na całym świecie forma lokowania kapitału. Popyt zazwyczaj znacznie przewyższa podaż. Zysk z Lokaty Solar może kształtować się na poziomie równym wzrostowi cen złota i na zakończenie inwestycji osiągnąć nawet do 45%. Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z produktu będą mogli dodatkowo ulokować środki na 3-miesięcznej lokacie promocyjnej z oprocentowaniem 10% w skali roku.

- Złoto jest dziś bardziej popularne niż zwykle. Od kilku miesięcy cieszy się zwiększonym zainteresowaniem inwestorów, producentów biżuterii i konsumentów. Przy względnie stałej podaży kruszcu i rosnącym popycie możemy spodziewać się dynamicznych wzrostów cen w przyszłości. – mówi Magdalena Wójcik, Odpowiedzialna za Produkty Strukturyzowane w MultiBanku – Jeśli cena złota w okresie trwania lokaty nie osiągnie 145% wartości z dnia jej założenia, Klient może liczyć na zysk równy wzrostowi ceny. Klienci, którzy założą lokatę z rachunku MultiMax mogą liczyć na dodatkowe oprocentowanie środków zgodnie z Taryfą Oprocentowania przez cały okres trwania inwestycji. – dodaje.

MultiBank nie pobiera opłat za założenie i obsługę Lokaty Solar. W czasie trwania lokaty środki zdeponowane przez Klienta są oprocentowane zgodnie z oprocentowaniem rachunku, z którego został złożony zapis. Klienci, którzy założą lokatę z rachunku oszczędnościowego MultiMax mogą liczyć na dodatkowe oprocentowanie w wysokości 5,65% w skali roku i 5,85% dla Członków Klubu Aquarius.

Informacje dodatkowe:

Lokata Solar

- Okres subskrypcji: 22.10 – 12.11.2008
- Horyzont inwestycyjny: 2 lata
- Minimalna wpłata: 5 000 PLN
- Instrument bazowy: London PM Gold Fixing

Lokata promocyjna:

- Lokata terminowa, 3-miesięczna, nieodnawialna
- Oprocentowanie 10% w skali roku

Zysk z Lokaty Solar będzie kształtował się na poziomie równym wzrostowi ceny złota. Jeśli jednak w dowolnym momencie trwania lokaty złoto będzie notowane na poziomie 145% wartości z dnia startu Lokaty Solar lub wyższym, wówczas jej oprocentowanie znajdzie się w przedziale 4-8% – ostateczna wartość zostanie podana po zakończeniu okresu subskrypcji. W pozostałych przypadkach, inwestycja gwarantuje 100% zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji.

Wniosek o lokatę można złożyć przez Internet, w oddziale MultiBanku lub za pomocą mulitilnii

Wyniki historyczne:

- Przeprowadzono 1740 obserwacji dla lokaty na analogicznych warunkach jak Lokata Solar od 2001 roku
- Wszystskie inwestycje zakończyły się zyskiem na poziomie co najmniej równym wartości kuponu
- 36% przypadków zakończyło się zyskiem powyżej 20%
- 18% obserwacji zakończyło się zyskiem powyżej 30%Tags: