MultiBank: Kredyty w promocji
MultiBank wprowadził preferencyjne warunki dla Klientów, którzy do 31.12.2008 złożą wniosek o kredyt gotówkowy, konsolidacyjny lub odnawialny.

Dla osób chcących skorzystać z kredytu konsolidacyjnego lub gotówkowego bank przygotował promocję „Bezpieczna gotówka”. W ramach specjalnej oferty, dostępnej dla obecnych i nowych Klientów, bank oferuje stałe, obniżone oprocentowanie w dwóch taryfach: standardowej i Aquarius. Aby skorzystać z promocyjnych warunków należy do końca bieżącego roku złożyć wniosek o jeden z wyżej wymienionych produktów wraz z ubezpieczeniem „Pakiet MultiBezpieczny”.

Promocyjne warunki kredytu uruchomionego z ubezpieczeniem „Pakiet MultiBezpieczny”:

Prowizja za udzielenie kredytu
Klienci Aquarius - 3% od kwoty kredytu
Klienci standardowi - 4% od kwoty kredytu

Oprocentowanie nominalne zmienne

Klienci Aquarius - 11,49% bez względu na kwotę kredytu i okres kredytowania
Klienci standardowi - 11,99% bez względu na kwotę kredytu i okres kredytowania

Bank oferuje również preferencyjne warunki dla Klientów składających wniosek o kredyt odnawialny:

Prowizja za udzielenie kredytu
Klienci segmentu AQ - 0,8%
Klienci standardowi - 1% min. 40 PLN od kwoty kredytu

Oprocentowanie nominalne zmienne
Klienci segmentu AQ - 9,99 % przez pierwszy rok trwania umowy
Klienci standardowi - 10,99 % przez pierwszy rok trwania umowy

Wniosek o kredyt można złożyć w placówce MultiBanku bądź za pośrednictwem multilinii 0 801 300 000 lub Internetu na stronie www.multibank.pl.

Informacje dodatkowe:

Ubezpieczenie „Pakiet MultiBezpieczny”

Ubezpieczyciel: BRE Ubezpieczenia TU S.A.

„Pakiet MultiBezpieczny” jest to ubezpieczenie, którego zakres obejmuje:

a) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - jeżeli nastąpiła w okresie 180 dni kalendarzowych od daty zajścia
nieszczęśliwego wypadku
b) całkowitą i trwałą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego.

W przypadku wystąpienia dwóch pierwszych zdarzeń ubezpieczeniowych, Ubezpieczyciel dokona spłaty kredytu w wysokości zadłużenia wynikającego z umowy kredytu gotówkowego na rzecz banku. W razie wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zapewnia każdorazowo spłatę 6 rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z harmonogramem spłat kredytu.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, które miały miejsce na terytorium całego świata.Tags: