MultiBank: Grunt to forsa
Skarby Ziemi to nowa polisa strukturyzowana MultiBanku, oparta na instrumencie bazowym obejmującym grupy bogactw naturalnych: surowce spożywcze i energetyczne. Subskrypcja na nową polisę będzie dostępna za pośrednictwem Internetu i w placówkach MultiBanku w okresie od 18 sierpnia 2008 do 8 września 2008.

Polisa Skarby Ziemi to produkt przygotowany wspólnie przez MultiBank i Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Instrumentem bazowym jest CYD MarketNeutral Plus Index Excess Return, odzwierciedlający aktywną strategię inwestycyjną obejmującą kilkanaście towarów z głównych grup surowców (zboża, żywiec, surowce spożywcze i energetyczne, metale przemysłowe). Wykorzystywana strategia umożliwia uzyskanie zysków zarówno w czasie spadków cen surowca, jak i wzrostów.

- Rosnąca konsumpcja na rynkach wschodnich, gł. Chiny i Indie, w połączeniu z niedostatkami w surowcach spożywczych i energetycznych, dają Klientom MultiBanku szansę na duży zarobek, w stosunkowo krótkim czasie. Zmieniające się nawyki żywieniowe rynków wschodnich intensyfikują zapotrzebowanie na zboża i mięso zwiększając popyt na te produkty. Niepewna sytuacja polityczna krajów wydobywających ropę naftową w połączeniu z dużą aktywnością kapitału spekulacyjnego sprawiają, iż ceny tego surowca podlegają bardzo silnym wahaniom w ostatnim czasie. Może to oznaczać, że przed nami okres większej zmienności na rynku surowców i towarów, dlatego też wykorzystanie instrumentu z aktywną strategią inwestycyjną może przynosić Polakom ponadprzeciętne zyski – wyjaśnia Daniel Wrzesiński, manager Centrum Oszczędzania MultiBanku – Te czynniki powodują, że jesteśmy w stanie zaoferować Klientom produkt gwarantujący 100% bezpieczeństwa wkładu i potencjalnie wysokie zyski. Dodatkową korzyścią oferowanego produktu jest polisa ubezpieczeniowa na życie i dożycie, która zwalnia Klientów z podatku od zysków kapitałowych. W tym roku wprowadziliśmy do oferty już siedem produktów strukturyzowanych, dostępnych w Centrum Oszczędzania - platformie inwestycyjnej MultiBanku. Chcemy, aby rozwiązania finansowe, dostępne w przeszłości wyłącznie dla Klientów bankowości prywatnej, na stałe wpisały się naszej do oferty. Dlatego jesienią w MultiBanku z pewnością pojawią się kolejne instrumenty strukturyzowane. – dodaje

Informacje dodatkowe:
Wniosek o lokatę można złożyć na 2 sposoby:
- złożenie wniosku przez Internet,
- w czasie spotkania z doradcą w placówce MultiBanku,
Minimalna wpłata: 5 000 PLN
Okres subskrypcji: 18.08.08 – 08.09.08
Okres inwestycji: 2 lata

CYD MarketNeutral Plus Index ER

CYD MarketNeutral Plus Index Excess Return jest indeksem odzwierciedlającym aktywną strategię inwestycyjną wykorzystującą kontrakty terminowe na rynku towarowym. Strategia wykorzystuje kilkanaście towarów z głównych grup surowców: zboża, żywiec i mięso, metale, energia i surowce spożywcze, m.in.: kukurydza, pszenica, kawa, cukier, miedź, ropa, gaz, wołowina. Tak duża dywersyfikacja inwestycji pozwala na minimalizację ryzyka. Dodatkowym atutem wybranego instrumentu bazowego jest jego aktywne zarządzanie oraz strategia umożliwiająca w krótkim czasie dostosowanie się do bieżącej sytuacji na rynku towarowym. Indeks charakteryzuje się stabilnym wzrostem na przestrzeni wielu lat.

Zysk z polisy strukturyzowanej Skarby Ziemi uzależniony jest od notowań indeksu CYD MarketNeutral Plus Index Excess Return. Z analizy danych historycznych za okres: 01.01.2002 do 31.07.2006 roku wynika, że średnia stopa zwrotu 2-letniej inwestycji wyniosła ponad 20%.Tags: