Mocny wizerunek BPH
Bank BPH został laureatem pierwszej ogólnopolskiej edycji konkursu „Mocni Wizerunkiem”. Wyniki konkursu ogłoszono 26 kwietnia 2006 r. podczas VI Kongresu Public Relations w Rzeszowie.

Nagrodę w imieniu Banku odebrał Dyrektor Departamentu Public Relations, Władysław Kołomański.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie działań podejmowanych przez firmy na polu społecznym. Nagrodami zostały uhonorowane firmy, które w swoich działaniach w ubiegłym roku intensywnie wykorzystywały metody i techniki Public Relations, nie ograniczając się jedynie do kontaktów z mediami, czy innych pól aktywności PR, ale przede wszystkim poprzez mecenat i działania na polu społecznym, wspierały organizacje i akcje charytatywne, ludzi, oraz projekty społeczne w wymiarze PR.Tags: