Meritum Bank wybrał system informatyczny
Asseco Poland S.A. zbuduje nowy system informatyczny Meritum Banku (nowa nazwa Banku Współpracy Europejskiej). Zarząd banku zdecydował, że rolę głównego systemu bankowego będzie pełnił kompleksowy system def3000. Jego wdrożenie umożliwi przygotowanie innowacyjnych produktów dla klientów indywidualnych oraz mikro i małych firm, zgodnie z nową strategią rozwoju banku. Uruchomienie systemu planowane jest na wiosnę 2009 r.

- Asseco Poland przekonało nas, że posiada kompetencje i zespół umożliwiające wdrożenie kompletnego systemu w zakładanym czasie. Ponadto sam system jest rozwiązaniem sprawdzonym na polskim rynku. - mówi Mariusz Karpiński, Prezes Zarządu Meritum Bank.

- Cieszymy się, że Meritum Bank wybrał nasz flagowy system def3000. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie Asseco Poland, bogate w doświadczenia zdobyte w trakcie wielu wdrożeń, pozwoli Bankowi realizować założone cele biznesowe. - mówi Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Podpisana w poniedziałek umowa zakłada uruchomienie w banku następujących modułów: podstawowego (core banking), księgi głównej, obsługi kart bankowych, informacji zarządczej oraz skarbcowego. W trakcie wdrożenia wykonana zostanie również migracja danych z dotychczas stosowanego systemu, co pozwoli uniknąć równoczesnej pracy systemów realizujących zbliżone funkcje. Wybrany system umożliwi wprowadzenie nowej gamy produktów detalicznych i MSP. Będzie ponadto lepiej dostosowany do planowanej zmiany procesów obsługi klienta. System Asseco Poland będzie służył obsłudze klientów w oddziałach oraz – uzupełniony nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi – w call center banku. Def3000 zostanie ponadto zintegrowany z platformą służącą sprzedaży kredytów w sieciach zewnętrznych, nad którą obecnie trwają prace, a docelowo również z systemami bankowości elektronicznej. Prace nad wdrożeniem już się rozpoczęły i potrwają do kwietnia przyszłego roku.

- System core bankingowy musi być przede wszystkim sprawdzony, stabilny i pewny – mówi Grażyna Musiatowicz-Podbiał, Członek Zarządu odpowiedzialna za Pion Informatyczny banku – Z kolei od systemów obsługujących warstwę logiki biznesowej i kanały elektroniczne oczekujemy jak największej elastyczności pod względem możliwości integracji z innymi systemami, również tymi spoza banku. Dodatkowo liczy się szybkość wprowadzania modyfikacji oraz intuicyjny i atrakcyjny w obsłudze wygląd. – dodaje.

Bank pracuje także nad rozwiązaniem do sprzedaży kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych w sieci współpracujących z bankiem pośredników, którzy już obecnie stanowią istotny kanał dystrybucji jego produktów.

Do sfinansowania zakupu systemu informatycznego została wykorzystana część środków, które bank otrzymał w formie grantu Komisji Europejskiej w ramach wspólnego programu Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ( EU/EBRD Preparatory Action Framework) służącego wspieraniu rozwoju małych i średnich firm w Polsce.