Meritum Bank działa już oficjalnie
Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydał postanowienie, którego skutkiem jest zmiana nazwy Banku Współpracy Europejskiej S.A. na Meritum Bank ICB S.A. Siedziba banku została jednocześnie oficjalnie przeniesiona do Gdańska.
Bank ogłosił nową nazwę i logo już w październiku. Od tego czasu trwała formalna procedura, którą zakończyła decyzja sądu. Teraz zarząd banku pod kierownictwem Mariusza Karpińskiego może skupić się na realizacji kolejnych etapów strategii, która zakłada stworzenie nowej oferty, wdrożenie innowacyjnej bankowości elektronicznej i rozbudowę sieci oddziałów.

„Zgodnie z planem wprowadzamy kolejne zmiany z banku. Dziś możemy powiedzieć, że faktycznie przeszliśmy do Meritum. Teraz przed nami jeszcze większe wyzwanie. Zbudujemy wizerunek Meritum Banku, który będzie budził zaufanie, a jednocześnie wyraźnie wskazywał cechy, które są dla nas najważniejsze – innowacyjność i wysoką jakość usług.” – mówi prezes Mariusz Karpiński.

Jeszcze w tym półroczu ma zostać uruchomiony nowy centralny system informatyczny – zakupiony od Asseco def3000. Pozwoli on na wdrożenie nowych produktów dla dwóch podstawowych grup docelowych klientów banku – mikro i małych przedsiębiorstw oraz średniozamożnych klientów indywidualnych. Jednocześnie rozwijane będą produkty typowo konsumenckie.

„Zarejestrowanie nowej nazwy jest dla nas istotnym wydarzeniem. Nowe produkty banku, nad którymi obecnie pracujemy, będą oferowane klientom już pod nową marką. Chcemy, aby nazwa Meritum Bank kojarzyła się już niedługo właśnie z atrakcyjną ofertą” – dodaje Joanna Krzyżanowska, wiceprezes banku odpowiedzialna za sprzedaż i marketing.

Przeniesienie siedziby banku do Gdańska jest elementem porozumienia o współpracy z władzami miasta, które bank podpisał w ubiegłym roku.

„Jestem dumny i szczęśliwy, że Meritum Bank zdecydował się dołączyć do licznego grona firm, które umiejscowiły swoją siedzibę w Gdańsku. Władzom banku, jego właścicielom i wszystkim pracownikom życzę, aby Gdańsk i wraz z całym obszarem metropolitalnym i jego potencjałem stał się miejscem, gdzie możliwy będzie dynamiczny rozwój banku, skutkujący silną pozycją na rynku finansowym. Jednocześnie jestem przekonany, że nowa nazwa banku stanie się kolejną gdańską marką, zawsze kojarzoną z naszym miastem" powiedział Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.