mBank wprowadza następną 3 - miesięczną lokatę strukturyzowaną, opartą o kurs USD/PLN.
W mBanku od 19 do 25 lutego br. trwa przyjmowanie zapisów na 3-miesięczną lokatę strukturyzowaną Strefa Zysku. Lokata uzależniona jest od kształtowania się kursu fixingu USD/PLN ogłaszanego przez NBP w okresie od 26 lutego do 28 maja br.

Główną zaletą lokaty Strefa Zysku jest 100% ochrona zainwestowanego kapitału na zakończenie trwania inwestycji. Korzystając z tego produktu Klient nie ponosi ryzyka nominalnej straty oraz ma szansę na zysk opcyjny - mówi Monika Chwiedziewicz, Menedżer ds. produktów inwestycyjnych mBanku.

Lokata strukturyzowana umożliwia osiągnięcie zysków wraz ze stabilizacją kursu dolara do złotówki, gdyż oprocentowanie naliczane jest za każdy dzień roboczy, kiedy kurs USD/PLN w czasie trwania lokaty znajdzie się w ustalonych przedziałach, przy czym:

przedział szerszy to +/- 0,20 PLN względem kursu z dnia startu lokaty (według danych rynkowych z dnia 17.02.2009 r. oprocentowanie wynosiłoby 5% w skali roku)
przedział węższy +/- 0,05 PLN względem kursu z dnia startu lokaty (oprocentowanie maksymalne w wysokości 10% w skali roku)
Inwestowanie w lokaty strukturyzowane w mBanku jest bardzo proste - wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego i wejść do zakładki „lokaty strukturyzowane" dostępnej na pierwszej stronie po zalogowaniu. Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych formalności. Otwarcie lokaty strukturyzowanej w mBanku nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat ani prowizji. Bezpłatne jest także zarządzanie lokatą. Produkt ten jest przeznaczony dla każdego Klienta - minimalna kwota wpłaty wynosi 1 000 PLN.

Lokata strukturyzowana to alternatywa do tradycyjnych lokat bankowych oraz inwestowania w fundusze inwestycyjne czy bezpośrednio na giełdzie. Łączy w sobie cechy standardowej lokaty bankowej (określony czas inwestycji, ochrona powierzonego kapitału) oraz inwestycji na rynku kapitałowym (możliwość uzyskania dodatkowego zysku z części opcyjnej).