mBank: Go!Direct turystycznie
Klienci mBanku mogą już nabyć przez Internet nowe ubezpieczenie podróżne Go!Direct. Zostało ono przygotowane przez BRE Ubezpieczenia TU we współpracy z Europ Assistance Polska.

Uproszczony wniosek o ubezpieczenie podróżne Go!Direct Klient mBanku może złożyć po załogowaniu do systemu transakcyjnego.

Ubezpieczenie turystyczne Go!Direct jest dostępne w trzech wariantach: Minimum, Medium i Maksimum, w opcji gwarantującej ochronę w Europie lub na całym świecie. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w formie indywidualnej, rodzinnej bądź grupowej.

Polisa Go!Direct obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, transportu medycznego i świadczeń assistance, a także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz utraty lub uszkodzenia bagażu podróżnego. W ramach pomocy assistance, w zależności od zakupionego wariantu ubezpieczenia, jego posiadacze mogą liczyć m.in. na: zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, opiekę nad dziećmi, organizację i pokrycie kosztów powrotu osób bliskich do kraju, kontynuację przerwanej podróży przez ubezpieczonego, kierowcę zastępczego, pomoc prawną oraz pomoc w razie utraty dokumentów niezbędnych w czasie pobytu za granicą.Tags: