LUKAS Bank na Google Maps

LUKAS Bank w oparciu o Google Maps uruchomił narzędzie umożliwiające wyszukiwanie placówek bankowych, centrów kredytowych, bankomatów, wpłatomatów. Przy opisach obiektów podane zostały godziny funkcjonowania.
Wprowadzona również została opcja wybrania konkretnej usługi banku, np. kredytu gotówkowego czy hipotecznego i zlokalizowania miejsca gdzie zostanie ona zrealizowana.
Nowa mapa umożliwia nie tylko sprawdzenie lokalizacji danego obiektu, ale również wyznaczenie drogi dotarcia do niego. Zapraszamy do korzystania.

Mapa znajduje się pod adresem: http://www.mapa.lukasbank.pl/