Lokata Texas w MultiBanku
Lokata Inwestycyjna Texas to kolejny obok Dobrej Energii produkt strukturyzowany dostępny obecnie dla Klientów MultiBanku. Instrumentem bazowym jest kurs USD/PLN. Bank oferuje dwa terminy subskrypcji: do 11.02.2009 oraz od 12.02. do 18.02.2009.

- Po silnym spadku wartości złotówki w ostatnich miesiącach wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się względnej stabilizacji wahań jej kursu do dolara. Dlatego przygotowaliśmy kolejny produkt strukturyzowany bazujący na fixingu USD/PLN ogłaszanym przez NBP. – mówi Daniel Wrzesiński, Menadżer Centrum Oszczędzania w MultiBanku - Strategia Lokaty Texas zakłada 6-miesięczny okres inwestycji, dlatego tym razem proponujemy odmienny mechanizm naliczania odsetek. Oprocentowanie będzie naliczane za każdy dzień roboczy, w którym kurs USD/PLN będzie utrzymywał się w ustalonym przedziale. Odsetki maksymalne osiągną nie mniej niż 9% w skali roku, a jeśli w całym okresie trwania lokaty kurs USD/PLN będzie utrzymywał się poza ustalonym przedziałem, Klient otrzyma 100% zwrot zainwestowanego kapitału – dodaje.

Zysk z Lokaty Inwestycyjnej Texas uzależniony jest od kształtowania się kursu fixingu USD/PLN ogłaszany przez NBP podczas 125 dni roboczych w okresie od 12.02.09 do 12.08.09. Oprocentowanie maksymalne wyniesie nie mniej niż 9,0% w skali roku i naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs USD/PLN znajduje się w określonym przedziale. Dolna granica przedziału będzie równa fixingowi NBP USD/PLN z dnia otwarcia lokaty minus 0,15 PLN, natomiast górną ustala się na poziomie fixing NBP USD/PLN plus 0,15 PLN. Szerokość przedziału wyniesie zatem 0,30 PLN. Ostatnim dniem obserwacji kursu jest dzień 10.08.2009 r.

Jeżeli w trakcie trwania lokaty wystąpią dni, w których kurs USD/PLN znajdzie się poza określonym przedziałem, wówczas nie będą one brane pod uwagę przy naliczaniu odsetek. Produkt daje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji.
Informacje dodatkowe:

Historyczna zmienność 3-miesięczna kursu USD/PLN spadła z rekordowego poziomu 39,3% w grudniu 2008 do 29% pod koniec stycznia 2009. Zmiana o prawie 10 p.p. pozwala spodziewać się, że kurs dolara do złotówki będzie w krótkim okresie dążył do stabilizacji, a amplituda wahań będzie maleć.

Nazwa produktu: Lokata Inwestycyjna Texas
Minimalna wartość inwestycji: 5 tys. PLN
Okres subskrypcji: 05.02. – 11.02.2009 r.
12.02. – 18.02.2009 r.
Okres inwestycji: 6 miesięcy
Instrument bazowy: kurs fixingu USD/PLN ogłaszany przez NBP
Zysk z inwestycji: Kwota lokaty · X · n/N· 181/365

gdzie:

n – liczba dni w okresie obserwacji, w których fixing NBP USD/PLN będzie wyższy niż IP - 0,15 PLN i niższy niż IP + 0,15 PLN. Pierwszym dniem obserwacji kursu jest dzień 12.02.2009. Ostatnim dniem obserwacji kursu jest dzień 10.08.2009.

IP – wartość aktywa bazowego w dniu 12.02.2009

N – liczba dni roboczych w okresie lokaty, stanowiąca bazę do obserwacji kursu. N = 125

X – wysokość oprocentowania za okres lokaty. Według danych rynkowych z dnia 04.02.2009 wartość ta wyniosłaby 11,8%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 12.02.2009 (dla pierwszej subskrypcji) i w dniu 19.02 (dla drugiej subskrypcji) – wartość oprocentowania będzie nie niższa niż 9,0%.