Lokata Szwajcarska w Banku BPH
Bank BPH wprowadza do oferty dla Klientów indywidualnych Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy – Lokatę Szwajcarską. Oferuje ona możliwość osiągania zysku z umocnienia się złotego względem franka szwajcarskiego, przy jednoczesnej gwarancji zwrotu w dniu wykupu 100% zainwestowanych środków.

Przyjmowanie zapisów trwa od 6 do 20 sierpnia 2009 roku.

- Po znacznym osłabieniu, od połowy lutego złoty zyskuje na wartości względem głównych walut. W tym okresie nasza waluta umocniła się w stosunku do euro o 14%, a do franka szwajcarskiego – o 17%. Wpływ na to mają nie tylko wzrost apetytu na ryzyko na świecie, ale również lepsze od oczekiwań wyniki polskiej gospodarki - powiedział Jacek Ostas, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Produktów Inwestycyjnych w Banku BPH.

Osiągnięcie zysku uzależnione jest od umocnienia się złotego względem franka szwajcarskiego aż do poziomu Bariery, której ostateczną wysokość ustali Emitent w Dniu Emisji. Barierę będzie stanowić kurs CHF/PLN według fixingu NBP z dnia 24 sierpnia pomniejszony o co najmniej 30 groszy. Jeżeli kurs CHF/PLN kiedykolwiek w trakcie trwania inwestycji będzie niższy bądź równy poziomowi Bariery, wówczas na koniec inwestycji Klienci otrzymają 5% kupon. W scenariuszu optymistycznym, w którym kurs CHF/PLN będzie wyższy od Bariery, stopa procentowa może sięgnąć nawet 13%. Wysokość odsetek nie jest gwarantowana, zależy od zachowania się indeksu w trakcie trwania inwestycji. W pesymistycznym scenariuszu może wynieść 0.

Podstawowe warunki emisji SCD Lokata Szwajcarska:
• forma inwestycji: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD)
• okres przyjmowania zapisów: 06.08.2009 r. – 20.08.2009 r.
• okres inwestycji: 12 miesięcy (24 sierpnia 2009 r. - 26 sierpnia 2010 r.)
• minimalna kwota zapisu: 3.000 PLN
• gwarancja zwrotu kapitału: 100% w dniu wykupu certyfikatów
• zysk końcowy: uzależniony jest od procentowego umocnienia się złotego względem franka szwajcarskiego, a także zachowania się kursu CHF/PLN w czasie trwania inwestycji
• prowizja: do 1,4%
• warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie rachunku osobistego w Banku BPH.

Zapisy na lokatę będą przyjmowane we wszystkich Oddziałach Banku BPH. Dodatkowych informacji na temat subskrypcji udzielają Doradcy Klienta. Pytania można również zadawać poprzez stronę internetową www.bph.pl lub Infolinię 0 801 321 321 (koszt jak za połączenia lokalne).

źródło: Bank BPH