„Lokata MultiIndex” - nowy produkt inwestycyjny w Banku BPH
Bank BPH wprowadził do oferty dla Klientów indywidualnych Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy – „Lokatę MultiIndex” opartą na światowych indeksach. Zapisy na ten produkt inwestycyjny rozpoczynają się 23 lutego 2009 roku.

„Lokata MultiIndex” jest dostosowana do perspektyw rozwoju sytuacji rynkowej w ciągu 3 najbliższych lat. Daje ona możliwość osiągnięcia atrakcyjnego oprocentowania, przy jednoczesnej gwarancji zwrotu w dniu wykupu 100% zainwestowanych środków. Lokata MultiIndex opiera się na światowych indeksach: S&P 500, DJ EuroSTOXX 50, FTSE 100 i Nikkei 225 i daje możliwość uzyskania odsetek w wysokości do 33%-42%.

- Gospodarka światowa znalazła się w najpoważniejszym kryzysie gospodarczym od 80 lat. Po raz pierwszy w historii trzy główne centra przemysłowe - Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz Japonia jednocześnie znalazły się w recesji. Odzwierciedleniem tej sytuacji na światowych giełdach były gwałtowne spadki cen akcji. Główne indeksy straciły w ciągu ostatnich 15 miesięcy przeciętnie ponad połowę swojej wartości, a nastroje inwestorów pozostają ciągle pesymistyczne – powiedział Jacek Ostas, Dyrektor Biura Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych w Banku BPH. – Jednakże zdecydowana reakcja na kryzys ze strony wielu rządów oraz banków centralnych w postaci działań stymulujących gospodarkę, w połączeniu z już bardzo niskimi cenami akcji pozwalają przypuszczać, iż potencjał spadkowy giełd wyczerpuje się. Zatem w obecnej sytuacji bardziej prawdopodobne niż dalsze silne spadki wydaje się scenariusz trendu bocznego, z lekką tendencją wzrostową w perspektywie średnioterminowej – dodał.

Podstawowe warunki emisji SCD "Lokata MultiIndex":
• forma inwestycji: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD)
• okres przyjmowania zapisów: 23.02.2009 r. - 20.03.2009 r.
• okres inwestycji: 27.03.2009 r. - 27.03.2012 r.
• minimalna kwota zapisu: 3.000 PLN
• gwarancja zwrotu kapitału: 100% w dniu wykupu certyfikatów
• zysk końcowy: uzależniony od zachowania się 4 indeksów giełdowych S&P 500, DJ EuroSTOXX 50, FTSE 100, Nikkei 225 w czasie trwania inwestycji.

Subskrypcja lokaty trwać będzie od 23 lutego br. do 20 marca br. we wszystkich Oddziałach Banku BPH. Dodatkowych informacji na temat subskrypcji udzielają Doradcy Klienta. Pytania można również zadawać poprzez stronę internetową www.inwestycje.bph.pl lub Infolinię 0 801 321 321 (koszt jak za połączenia lokalne).

źródło: Bank BPH