Krzysztof Jagielski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPS S.A.
W dniu 12 sierpnia 2008 roku na wniosek Prezesa Zarządu Banku BPS S.A. Mirosława Potulskiego, po pozytywnym zaopiniowaniu Rady Zrzeszenia, Rada Nadzorcza powołała Krzysztofa Jagielskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPS S.A.

Krzysztof Jagielski od wielu lat jest zawodowo związany z firmami obsługującymi sektor banków spółdzielczych. W latach 2002-2003 przewodniczył Radzie Nadzorczej Novum sp. z o.o., a następnie w latach 2003 - 2004 był Prezesem Zarządu Epsilio S.A. W latach 2004-2006 pracował w Comp Rzeszów/Asseco Poland. Od 2007 roku jest związany z BlueNet sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.Tags: