Kolejna podwyżka oprocentowania depozytów – aż do 5,5%!
Toyota Bank zwiększa oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych. Klienci otrzymują możliwość uzyskania większych zysków z lokat i konta oszczędnościowego. Maksymalne oprocentowanie środków wynosi aż 5,5%.

Z dniem 20 czerwca 2007 r. Toyota Bank podwyższa oprocentowanie lokat terminowych i konta oszczędnościowego. Klienci mogą liczyć na zyski z lokat terminowych w zakresie od 3,65% do 5,5%. Szczegółowa Tabela Oprocentowania lokat przedstawiona jest poniżej:

Ponadto podwyższeniu ulega oprocentowanie konta oszczędnościowego. Po tej decyzji konto oszczędnościowe Toyota Bank jest jednym z najbardziej efektywnych rachunków na rynku.

Zarówno w przypadku lokat terminowych jak i konta oszczędnościowego na szczególną uwagę zasługują niskie kolejne progi środków, od których obowiązuje wysokie oprocentowanie. Dzięki temu klienci, którzy dysponują pieniędzmi nawet w wysokości 20 000 złotych mogą uzyskać maksymalne oprocentowanie oszczędności. Tak kształtowana polityka odróżnia Toyota Bank od rynku, gdzie często maksymalne zyski można osiągnąć tylko przy bardzo wysokich depozytach.