Jesienna kampania kredytów hipotecznych Banku Millenium
W tym roku druga coroczna kampania kredytów hipotecznych Banku Millennium rozpocznie się dość wcześnie, bo już w pierwsze jesienne dni... Największym atutem jesiennej oferty Kredytu Hipotecznego w Millennium jest wyjątkowo niska rata. Od września, Bank będzie zachęcał do skorzystania z niej wszystkie osoby zainteresowane nabyciem własnego domu lub mieszkania.

Niskie raty kredytu w Millennium czekają także na tych, którzy nie posiadają tradycyjnego zatrudnienia w formie umowy o pracę... W jesiennej kampanii wystąpi powtórnie znana polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów piosenek, Anna Maria Jopek.

Na okres trwania kampanii Bank przedłużył bardzo atrakcyjne warunki udzielania kredytów hipotecznych:
· bardzo atrakcyjne oprocentowanie:
- już od 5,21% dla kredytów w PLN
- już od 3,20% dla kredytów w CHF
· najdłuższy na rynku okres kredytowania:
- 50 lat dla kredytów w PLN
- 45 lat dla kredytów w walutach obcych
· niskie koszty:
- brak prowizji za przewalutowanie na PLN
- brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu*
- brak prowizji za udzielenie kredytu refinansowego**

Na wyjątkowo szeroką dostępność Kredytu Hipotecznego w Millennium wpływają nie tylko bardzo atrakcyjne warunki cenowe oferty, ale także akceptacja wielu różnych źródeł dochodu. Z doświadczenia Banku wynika, że wiele osób ubiegających się o kredyt nie posiada umowy o pracę na czas nieokreślony, ale ich forma zatrudnienia stanowi stabilne źródło regularnych dochodów, które także pozwalają na prawidłową i terminową obsługę zadłużenia. Dlatego też, wśród akceptowanych przez Bank form zatrudnienia i źródeł otrzymywania dochodów znajdują się np. umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia lub o dzieło. Umowy te mogą być traktowane jako dodatkowe lub podstawowe źródło osiągania dochodów. Bank bierze pod uwagę dochody osiągane na podstawie umów zawartych z jednym lub wieloma zleceniodawcami w ciągu 6 ostatnich miesięcy. Warto także podkreślić, że dochód brany pod uwagę do oceny zdolności kredytowej jest obliczany przy uwzględnieniu faktycznie ponoszonych przez Klienta kosztów realizacji umów, zadeklarowanych przez Klienta w oświadczeniu.

Co także warte podkreślenia, o Kredyt Hipoteczny w Millennium mogą się także ubiegać Klienci nieposiadający długoletniego stażu pracy. W przypadku umów o pracę na czas określony zbadamy, czy w chwili złożenia wniosku o kredyt umowa z aktualnym pracodawcą trwa od co najmniej 3 miesięcy. 3 miesiące powinien także wynosić ogólny staż pracy w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony. Dochody z tytułu działalności gospodarczej stanowią podstawę do oceny zdolności kredytowej w Banku Millennium, jeśli jest ona prowadzona od roku.

Takie informacje zadowolą zapewne osoby młode, łączące często naukę z pracą w formie zleceń, jak również przedstawicieli wolnych zawodów – artystów, dziennikarzy, tłumaczy, grafików, programistów... Przekaz jesiennej kampanii kredytów hipotecznych w Millennium doskonale uwiarygodnia zatem wykorzystany powtórnie w działaniach marketingowo – promocyjnych Banku wizerunek Anny Marii Jopek.

Spot reklamowy z artystką w roli głównej będzie można zobaczyć od 14 września w stacjach publicznych i komercyjnych. Dodatkowe wsparcie promocyjne oferty Kredytu Hipotecznego Millennium stanowić będzie emisja spotów reklamowych w radio. W tym samym czasie prowadzona będzie promocja w internecie i prasie. Objęte zostaną nią dzienniki o zasięgu krajowym oraz tytuły lokalne. Tradycyjnie, oferta kredytów hipotecznych Banku Millennium będzie też obecna w tygodnikach politycznych oraz magazynach wnętrzarskich.

Warto podkreślić, że w czasie trwania kampanii Kredytów Hipotecznych w Banku Millennium nadal obowiązują promocyjne warunki udzielania kredytów refinansowych. Kredyt przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego obsługiwanego prawidłowo w innym banku od co najmniej 12 miesięcy można uzyskać w ramach uproszczonej procedury – bez konieczności dopełnienia wielu standardowych formalności. Wystarczy złożyć oświadczenie o zatrudnieniu (lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i brak zaległości w płaceniu podatków i w ZUS) oraz dostarczyć do Banku dokument, z którego wynikać będzie wysokość ostatniej raty spłacanego kredytu (np. wyciąg bankowy lub wykonany w obecności pracownika Millennium wydruk z rachunku internetowego). Dodatkowo, Bank Millennium nie pobiera prowizji od udzielania kredytów refinansowych i daje możliwość uzyskania na bardzo korzystnych warunkach dodatkowych środków na dowolny cel (nie tylko na spłatę posiadanego kredytu).