Inteligo: PZU Dom
W szybki i łatwy sposób wybierzesz, co ubezpieczyć: swój dom, mieszkanie, ruchomości, które się w nim znajdują, garaż, wiatę czy ogrodzenie.

CO MOGĘ UBEZPIECZYĆ?
Ruchomości domowe i stałe elementy,
Nieruchomości do wyboru:
budynki - także na etapie budowy!
lokale mieszkalne,
garaż, wiatę, szopę, ogrodzenie.
OD JAKICH RYZYK MOGĘ SIĘ UBEZPIECZYĆ?
Kradzież z włamaniem, rabunek,
zalanie, powódź,
ogień, eksplozja,
grad, huragan, śnieg, deszcz nawalny.
przepięcia (w ubezpieczeniu ruchomości),
oraz innych zdarzeń losowych.

W pakiecie dodatkowo otrzymasz:
Ubezpieczenie Assistance - w Inteligo za 0 zł - Jeżeli ubezpieczysz budynek mieszkalny, lokal lub ruchomości domowe PZU SA zapewnia w przypadku zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem zorganizowanie i pokrycie kosztów takich specjalistów jak ślusarz, elektryk, hydraulik czy dekarz lub zorganizowanie pobytu zastępczego trwającego do trzech dni.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - jeśli ubezpieczysz ruchomości domowe, PZU SA odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ciebie i Twoich domowników. Na przykład: jeśli pęknie u Ciebie kaloryfer, PZU zapłaci nie tylko za Twój parkiet, ale również za sufit sąsiada z dołu!

ILE TO KOSZTUJE?

Wysokość składki jest uzależniona od wartości oraz rodzaju ubezpieczanego majątku i wynosi minimum 50 zł rocznie.

JAK SIĘ UBEZPIECZYĆ?

Zaloguj się i wejdź w zakładkę "Ubezpieczenia" -> "Majątkowe". Wypełniając wniosek ubezpieczeniowy zostaniesz poproszony o podanie właściwej sumy ubezpieczenia. Sprawdź jak to zrobić. Na tej podstawie zostanie obliczona wysokość składki ubezpieczeniowej. Jeśli składka będzie Ci odpowiadać, zakończ wypełnianie wniosku, opłać składkę z konta Inteligo i od następnego dnia możesz być ubezpieczony. Jeśli kwota nie będzie Ci odpowiadać, będziesz mógł zrezygnować w każdej chwili podczas wypełniania wniosku.

Wybierz termin rozpoczęcia ubezpieczenia. Początek okresu ubezpieczeniowego możesz ustanowić najwcześniej na następny dzień po wykonaniu przelewu, a najpóźniej na 210 dni po nim. Po upływie roku umowę możesz przedłużyć w prosty sposób. W serwisie WWW na miesiąc przed wygaśnięciem Twojej dotychczasowej polisy pojawi się opcja "Kontynuuj", umożliwiająca przedłużenie umowy. Opcja będzie dostępna przez 60 dni.

Pamiętaj: przedłużając umowę za pośrednictwem konta Inteligo, otrzymasz dodatkowe 5% zniżki, które zostanie automatycznie uwzględnione w składce.

DODATKOWE KORZYŚCI:
W przypadku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia (domu, mieszkaniu) działalności gospodarczej (np. biuro podatkowe, kancelaria prawna, gabinet lekarski) polisa obejmuje też - bez konieczności zawierania osobnej umowy - mienie biurowe służące do takiej działalności.
Wykupując opcję z ubezpieczeniem ruchomości domowych PZU SA odpowiada również za rabunek poza miejscem ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczeni dla wszystkich rodzajów ruchomości poza pieniędzmi oraz 5% sumy ubezpieczenia dla pieniędzy.
W ramach ubezpieczenia ruchomości ubezpieczone jest również Twoje mienie służbowe np.: laptop i telefon komórkowy.

KONTAKT:

Po zaistnieniu szkody, skontaktuj się z Centrum Dyspozycji PZU SA pod bezpłatnym numerem: 0 800 40 76 40 lub płatnym: (22) 570 47 17.

Pytania?
Na temat formularza ubezpieczeniowego - bezpłatna infolinia Inteligo 0 800 121 121 lub (81) 53 56789 (połączenie z telefonów komórkowych i z zagranicy).
Na temat warunków ubezpieczenia - dowolnym inspektorat PZU S.A. lub pod nr infolinii Grupy PZU 0 801 102 102 lub (22) 566 55 55.Tags: