ING Bank Śląski: Wprowadzenie 10% wkładu własnego w CHF i utrzymanie 100% finansowania w PLN
Od 5 listopada br. w związku z dynamicznymi zmianami na rynku produktów hipotecznych ING Bank Śląski obniża maksymalny poziom finansowania kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich do poziomu 90% inwestycji. W przypadku kredytów złotowych bank utrzymał finansowanie inwestycji w 100-proc.

„Ostatnie kilka tygodni obfitowało w dynamiczne zmiany na rynku produktów hipotecznych. W tym czasie podejście banków do kredytowania inwestycji mieszkaniowych uległo istotnej zmianie. Mając na względzie obecne wahania kursów oraz trudny do przewidzenia trend w najbliższym czasie, a także sytuację na rynku nieruchomości podjęliśmy decyzję o obniżeniu maksymalnego poziomu LTV w przypadku kredytów hipotecznych i budowlano – hipotecznych indeksowanych kursem franka szwajcarskiego” - wyjaśnia Wojciech Widenka , zastępca dyrektora Departamentu Kredytów Detalicznych odpowiedzialny za kredyty hipoteczne.

LTV dla tych kredytów hipotecznych indeksowanych kursem franka szwajcarskiego będzie wynosiło 90%, co oznacza minimalny wkład własny na poziomie 10%. Jednocześnie ING Bank Śląski utrzymał na poziomie 100% akceptowalny poziom LTV dla kredytów w złotych.