ING Bank rozpoczął subskrypcję Inwestycyjnej Lokaty Ubezpieczeniowej
ING Bank we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ING Nationale Nederlanden zaoferował Klientom Inwestycyjną Lokatę Ubezpieczeniową gwarantującą pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, a jednocześnie dającą możliwość osiągania zysków wynikających z trendów panujących na światowych rynkach, również w okresach dekoniunktury. Subskrypcja potrwa do 14 grudnia b.r.

ILU jest odpowiedzią na oczekiwania Klientów zainteresowanych zróżnicowanymi możliwościami inwestycyjnymi, poszukujących bezpiecznych, a jednocześnie dochodowych form oszczędzania. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą pomnożyć swoje pieniądze dzięki inwestycji silnie zdywersyfikowanej pod względem geograficznym (Europa, USA, Japonia, Rynki Wschodzące), jak i sektorowym (akcje, obligacje, nieruchomości, surowce naturalne). Charakterystyka produktu zapewnia aktywną alokację pomiędzy poszczególnymi rynkami, w zależności od aktualnie panującej na nich koniunktury oraz możliwość zarabiania również na ich spadkach.

„Oferowany obecnie program ubezpieczeniowo-inwestycyjny to połączenie nowoczesnej strategii inwestycyjnej i mechanizmu „gwarancji osiągniętych już zysków”. Strategia inwestycyjna produktu oparta jest na innowacyjnym modelu matematycznym, który zdobył nagrodę Nobla (Markovitz Efficient Frontier Theory), który umożliwia zarabianie zarówno na wzroście – łącznie z wykorzystaniem dźwigni finansowej, jak i na spadkach poszczególnych rynków. Seria trzech niezależnych od siebie pomiarów wypracowanej dochodowości daje nam możliwość zagwarantowania na dzień zakończenia inwestycji, ustalonej jeszcze w trakcie jej trwania, stopy zwrotu. W naszym przekonaniu, połączenie tych cech czyni ten produkt tym bardziej atrakcyjnym w dobie dużej niepewności panującej na rynkach finansowych i będącej jej skutkiem rosnącej awersji do ryzyka” – powiedział Dariusz Maliszewski Senior Product Manager w ING Banku Śląskim.

Minimalna kwota, jaką można zainwestować to jedynie 3000 zł.
Produkt ma charakter średnioterminowy – okres inwestycji to 36 miesięcy. W okresie subskrypcji środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według atrakcyjnej stawki depozytowej w wysokości 4,05% p.a.

ING Bank Śląski już po raz siódmy zaoferował swoim Klientom Inwestycyjną Lokatę Ubezpieczeniową.