Gwiazdy w MultiBanku
Kolejna edycja Lokaty Inwestycyjnej Gwiazdy Parkietu, to oferta dla osób oczekujących wysokich zysków przy gwarancji bezpieczeństwa zainwestowanych środków. Subskrypcja krótkoterminowej lokaty, opartej o kontrakt terminowy na indeks WIG 20 potrwa do 17.08.2009 roku.

Zysk z Lokaty Inwestycyjnej Gwiazdy Parkietu II uzależniony jest od ceny kontraktów terminowych na indeks WIG20 zanotowanej na zamknięciu sesji w dniu 15.02.2010. Jeżeli poziom instrumentu bazowego lokaty w dniu 15.02.2010 znajdzie się w przedziale 1750 – 2000 punktów, Klienci otrzymają zwrot kapitału wraz z odsetkami nie mniejszymi niż 10% w skali roku.

Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, Lokata Gwiazdy Parkietu II gwarantuje 100% bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji. Środki ulokowane w ten produkt nie są narażone na ryzyko poniesienia straty.

Szczegółowe informacje o lokacie

Informacje dodatkowe:

  • termin subskrypcji: 06.08.2009 - 17.08.2009
  • okres trwania inwestycji: 6 miesięcy
  • waluta inwestycji: PLN
  • minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN
  • instrument bazowy: kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia, odwzorowujący notowania cen akcji 20 największych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wniosek o lokatę można złożyć na 3 sposoby:

  • w placówce MultiBanku
  • przez Internet (Klienci Banku)
  • dzwoniąc na multilinię (Klienci Banku)