Fundusze Nordea najlepsze na rynku
Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Nordea oraz Nordea Krajowy Fundusz Zrównoważony znalazły się w pierwszej piątce zestawienia przygotowanego przez portal Mojefundusze.pl.

W rankingu porównane zostały fundusze w perspektywie 3-, 4- i 5-cio letniej. Pierwsze miejsce zajął Nordea UFK Zrównoważony. Nordea UFK Akcji, Nordea UFK Dynamiczny i Nordea Krajowy Fundusz Zrównoważony zajęły odpowiednio 3., 4., i 5. miejsce. W pierwszej piętnastce znalazł się także Nordea UFK Bezpiecznego Inwestowania.

Tak dobre wyniki w czasie kryzysu fundusze zawdzięczają odpowiedniemu zarządzaniu ryzykiem oraz starannej analizie rynku, której na bieżąco dokonują analitycy banku. Mogą oni stale liczyć na wiedzę ekspertów Grupy Nordea, specjalizujących się w analizach światowych rynków finansowych. Dla analityków najważniejszy pozostaje interes Klienta, dla którego wyszukiwane są najlepsze okazje rynkowe i dywersyfikuje się inwestycje, a wszystko pozostaje w bezpiecznych granicach ryzyka.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oferuje 78 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w tym 18 funduszy zarządzanych przez polskich ekspertów Nordea.
Fundusze można nabyć w 145 placówkach Nordea Bank Polska.