Fortis Bank wyniki po III kwartale - Zysk netto wyższy o 39 proc.
Po trzech kwartałach tego roku Grupa Kapitałowa Fortis Banku zarobiła netto 183,3 mln zł. Wysoki poziom funduszy własnych, które zwiększyły się o 57 proc. zagwarantował Fortis Bankowi współczynnik wypłacalności na poziomie 11,39 proc.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za trzy kwartały tego roku wyniósł 183,3 mln zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w ubiegłym roku o 39 proc. Wynik odsetkowy banku wzrósł o 41 proc. do poziomu 289,4 mln zł. Wynik prowizyjny z kolei wyniósł 141,6 mln zł, co oznacza wzrost tej kategorii o 39 proc.
Suma bilansowa grupy na koniec trzeciego kwartału wynosiła 18,9 mld zł i zwiększyła się o 45 proc. w porównaniu do trzech kwartałów ubiegłego roku. Podstawową pozycję w strukturze aktywów stanowią udzielone kredyty, które wzrosły o 30 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2007 roku, tj. do kwoty 13,4 mld zł. Największy, bo 70-proc. udział w tej kwocie miały kredyty komercyjne udzielone przedsiębiorstwom. Z kolei depozyty klientów na koniec września 2008 stanowiły 39 proc. ogółu pasywów, a ich wartość wzrosła o 34 proc. w porównaniu do stanu na koniec trzeciego kwartału 2007 roku.

Fortis Bank zwiększył wskaźnik wykorzystania kapitału (ROE) – po pierwszym półroczu wyniósł on 19,8 proc., podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku jego wartość wyniosła 17,8 proc. Zysk na akcję zwiększył się o 39 proc. i wyniósł 10,93 zł. W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku, ze względu na rozwój grupy, nieunikniony okazał się wzrost kosztów jej działania. Zatrudnianie nowych pracowników wpłynęło na wzrost kosztów osobowych, które w relacji do końca trzeciego kwartału 2007, wzrosły o 24 proc.

W wyniku zmian właścicielskich, które zaszły w grupie Fortis w październiku 2008, właścicielem Fortis Bank SA/NV, który posiada 99,25 proc. akcji Fortis Bank Polska został belgijski rząd. Zapowiedział on równocześnie, że 75 proc. udziałów w Fortis Bank SA/NV odsprzeda francuskiemu bankowi BNP Paribas. W tych aktywach znajdzie się również Fortis Bank Polska.

Linia Retail Banking

Wśród klientów indywidualnych popularnością cieszyły się kredyty hipoteczne, których saldo na koniec trzeciego kwartału 2008 roku wyniosło 3,5 mld zł i było większe o 40 proc. w stosunku do stanu z końca trzeciego kwartału 2007 roku. Klienci chętnie korzystali z produktów inwestycyjnych: m.in. polisy lokacyjnej CzystyZysk, której saldo na koniec trzeciego kwartału wyniosło 0,6 mld zł. Bank wspierał sprzedaż tego produktu poprzez kampanią reklamową oraz specjalną loterię dla klientów, w której nagrodą był dodatkowy zysk w postaci podwojonego oprocentowania polisy.

Klienci firmowi linii biznesowej Retail Banking korzystali z kredytów inwestycyjnych, których saldo na koniec trzeciego kwartału tego roku wyniosło 2,4 mld zł i wzrosło o 45 proc. w stosunku do końca trzeciego kwartału 2007 roku. Małe i średnie firmy częściej korzystają także z instrumentów wymiany walutowej: liczba tego typu transakcji wzrosła w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku o 23 proc. w stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy 2007 roku. Średni miesięczny wolumen transakcji wymiany walut wyniósł około 1,3 mld zł.

Z myślą o firmach z sektora MŚP, Fortis Bank zmodyfikował ofertę pakietów usług. Firmy mają do dyspozycji jeden z czterech pakietów, który pozwala na zarządzanie finansami dostosowane do formy i zakresy prowadzonej działalności. Zmodyfikowane pakiety usług dla MŚP zyskały uznanie miesięcznika Forbes, który w corocznym rankingu ofert bankowych dla małych i średnich firm, nagrodził Fortis Bank pierwszym miejscem.

Linia Merchant Banking

Linia świadcząca usługi dla średnich i dużych firm zwiększyła przychody netto w trzecim kwartale tego roku o 40 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2007 roku. Wzrost ten jest następstwem, między innymi wyższego o 66 proc. wyniku z tytułu prowizji.
Klienci korporacyjni częściej korzystali z kredytów inwestycyjnych (w tym na zakup lub budowę nieruchomości na cele komercyjne). Saldo tych kredytów przekroczyło na koniec trzeciego kwartału 2,9 mld zł, co oznacza 24-proc. wzrost w stosunku do końca trzeciego kwartału 2007. W przypadku kredytów w rachunku bieżącym na koniec trzeciego kwartału 2008 saldo kredytów wyniosło 1,7 mld zł, co oznacza 30-proc. wzrost w stosunku do końca trzeciego kwartału 2007 roku. Saldo depozytów zgromadzonych przez klientów linii Merchant Banking wyniosło 3,3 mld zł, co oznacza 36-proc. wzrost w stosunku do końca trzeciego kwartału 2007. Klienci korzystali z instrumentów wymiany walutowej. Liczba transakcji walutowych w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy wyniosła około 41 tys., ich średni miesięczny wolumen wyniósł 1,7 mld zł.

Linia Private Banking

Liczba klientów tej linii wzrosła średnio o 117 proc. Klienci bankowości prywatnej w ciągu minionych dziewięciu miesięcy najczęściej korzystali z produktów inwestycyjnych - na koniec trzeciego kwartału 2008 roku, klienci Private Banking zgromadzili około 374 mln zł środków w postaci depozytów i produktów typu inwestycyjnego, takich jak zagraniczne fundusze inwestycyjne L-FIX, Fortis Fundusze L zarządzane przez Fortis Investment Management, czy portfele inwestycyjne Fortis FIO zarządzane przez Fortis Private Investments Polska.