Fortis Bank Polska a grupa Fortis
Fortis Bank Polska SA nie ma obecnie żadnych powiązań kapitałowych z grupą Fortis, której akcje notowane są na giełdach w Amsterdamie i Brukseli.

Na początku października belgijski rząd zdecydował o przejęciu akcji belgijskiego Fortis Bank SA/NV – właściciela 99,25 proc. akcji Fortis Banku Polska SA. Rząd Belgii zapowiedział jednocześnie sprzedaż 75 proc. akcji belgijskiego banku francuskiej grupie BNP Paribas.
W wyniku tych decyzji, Fortis Bank Polska nie ma aktualnie żadnych powiązań kapitałowych z grupą Fortis, której notowania akcji wznowiono dziś na giełdach
w Amsterdamie i Brukseli.
W przypadku Fortis Bank Polska można dziś założyć, że stanie się on częścią francuskiej grupy BNP Parias, jednego z najwyżej ocenianych banków pod względem stabilności finansowej.

Zmiany właścicielskie związane z Fortis Bank SA / NV nie mają wpływu na bieżącą działalność operacyjną Fortis Banku Polska. Bank na niezmienionych warunkach realizuje wszystkie zobowiązania wobec klientów. Jego kondycja finansowa jest bez zarzutu. Zysk netto banku po pierwszym półroczu był wyższy o 42 proc. od rezultatu osiągniętego w 2007 r. i wyniósł 122,8 mln zł. Współczynnik wypłacalności osiągnął w tym czasie poziom 11 proc. Bezpieczeństwo działalności zapewniają kapitały własne banku. Po pierwszym półroczu fundusze własne brutto grupy kapitałowej Fortis Banku przekroczyły 1,4 mld zł.

Wyniki za trzeci kwartał tego roku grupa kapitałowa Fortis Banku Polska poda na początku listopada. Już dziś jednak wiadomo, że bank zamknął kolejny udany kwartał.