EUROPA i INDEKS w mBanku
mBank uruchomił subskrypcje na pierwsze lokaty strukturyzowane oparte na kursie EUR/PLN oraz indeksie WIG20.

mBank proponuje Klientom alternatywną formę pomnażania środków jaką są lokaty strukturyzowane. W styczniu br. Klienci będą mogli zainwestować środki w lokaty oparte o jeden instrument bazowy. Lokaty strukturyzowane dołączą do stałej oferty mBanku.

Pierwsza lokata strukturyzowna w mBanku - Europa, związana jest z kursem EUR/PLN ogłaszanym przez NBP. Zysk z lokaty wyniesie co najmniej 10,20% w skali roku, jeżeli kurs EUR do PLN utrzyma się w określonym przedziale. Dolna granica przedziału będzie równa fixingowi NBP EUR/PLN z dnia otwarcia lokaty pomniejszonemu o 0,15 PLN, natomiast górna granica będzie równa fixingowi NBP EUR/PLN z dnia otwarcia lokaty powiększonemu o 0,05 PLN. Zatem szerokość przedziału wyniesie 0,20 PLN. Jeżeli w trakcie trwania lokaty wystąpią dni, w których kurs EUR/PLN znajdzie się poza określonym przedziałem, wówczas za te dni nie będzie naliczone oprocentowanie. Formuła naliczania i wypłacanie odsetek od lokaty umieszczona jest w serwisie mBanku.

Zapisy na subskrypcję 6-miesięcznej lokaty strukturyzowanej Europa potrwają od 12 do 19 stycznia 2009 r.

Od 13 do 26 stycznia br. Klienci mBanku będą mogli zarabiać również na indeksie giełdowym WIG20. Zostały wprowadzone dwie, roczne oferty na wzrost oraz na spadek indeksu. Do wyboru jest lokata strukturyzowana:

PL INDEKS Profit PLUS 1/09, gdzie Klienci mogą zarobić na wzroście indeksu - oprocentowanie wyniesie minimum 7,60% w skali roku;
PL INDEKS Profit MINUS 1/09 wówczas zyskuje się, gdy w przyjętym przedziale czasu nastąpi spadek indeksu; oprocentowanie lokaty określone zostanie na poziomie minimum 7,80% w skali roku.
Klient może zyskać jeśli różnica w wartości indeksu z dnia startu lokaty na zamknięciu sesji tj. 27 stycznia br. a wartością indeksu z dnia 22 stycznia 2010 roku będzie wynosiła ponad 10%. Tak skonstruowana oferta umożliwia Klientom samodzielne podjęcie decyzji o kierunku inwestowania - jeśli przewidują, że indeks wzrośnie powinni wybrać lokatę PL INDEKS Profit PLUS. W innym przypadku zdecydują się na lokatę PL INDEKS Profit MINUS. Istnieje także możliwość zainwestowania w obie lokaty indeksowe.

Inwestowanie w lokaty strukturyzowane w mBanku jest bardzo proste - wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego i dokonać subskrypcji, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych formalności. Otwarcie lokaty strukturyzowanej w mBanku nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat ani prowizji. Bezpłatne jest także zarządzanie lokatą. Produkt ten jest przeznaczony dla każdego Klienta - minimalna kwota wpłaty dla trzech styczniowych oferty wynosi 1 000 PLN.

Lokata strukturyzowana przeznaczone są przede wszystkim dla tych Klientów, którzy pragną osiągać wysokie dochody, lecz jednocześnie obawiają się utraty zainwestowanego kapitału. Jako jeden z najnowocześniejszych produktów daje Klientom możliwość dostępu do krajowych i zagranicznych rynków kapitałowych bez ponoszenia kosztów inwestycji - mówi Monika Chwiedziewicz, Manager ds. Produktów Inwestycyjnych mBanku. Będziemy proponować Klientom różnorodne lokaty, oparte o takie instrumenty bazowe, które w danej sytuacji rynkowej dadzą największą szansę na pozytywny wynik. Lokaty strukturyzowane to coraz bardziej popularny w Polsce instrument finansowy. Na rozwiniętych rynkach kapitałowych oferta tego typu produktów jest powszechnie znana i cieszy się dużym zainteresowaniem Klientów.

Lokata strukturyzowana to alternatywa do tradycyjnych lokat bankowych oraz inwestowania w fundusze inwestycyjne czy bezpośrednio na giełdzie. Łączy w sobie cechy standardowej lokaty bankowej (określony czas inwestycji, ochrona powierzonego kapitału) oraz inwestycji na rynku kapitałowym (możliwość uzyskania dodatkowego zysku z części opcyjnej).

Główną zaletą tego instrumentu jest pełna ochrona zainwestowanego kapitału - Klient nie ponosi ryzyka nominalnej straty oraz ma szansę na nieograniczony zysk. Lokaty strukturyzowane umożliwiają dostęp do rynków akcji, indeksów, surowców, towarów czy walut. Klienci mają dostęp do zagranicznych rynków - aktywami bazowymi mogą być najważniejsze akcje lub indeksy giełdowe na całym świecie. Klienci otrzymują możliwość pośredniego inwestowania w akcje największych firm świata, surowce i towary takie jak złoto, miedź, ropa naftowa.

Zapisy na lokatę strukturyzowaną realizowane są w okresach subskrypcyjnych ustalanych przez mBank w zależności od panujących warunków na rynkach kapitałowych. Skutkuje to blokadą środków na rachunku, z którego złożony został zapis subskrypcyjny. Takie rozwiązanie sprawia, iż w okresie subskrypcji środki przeznaczone na tę lokatę są oprocentowane na rachunku, z którego złożony został zapis. W trakcie trwania subskrypcji istnieje możliwość wycofania zapisu na lokatę bez ponoszenia żadnych kosztów.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem jej zakończenia Klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty manipulacyjnej za zerwanie lokaty, której wartość podawana jest każdorazowo w zasadach danej lokaty strukturyzowanej.

Klienci mBanku mogą inwestować swoje środki również w fundusze i akcje, za pośrednictwem wygodnego i bezpłatnego narzędzia w postaci Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) oraz eMAKLERA. Proponuje także rachunek oszczędnościowy eMAX plus oraz lokaty terminowe.Tags: